Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

De bantade 300 ton!

Nu har det varit avslutning för hållbarhetskursen BeChange Stockholm – en social innovation som syftar till att minska deltagarnas klimatutsläpp genom praktisk och mental omställning. Tillsammans har deltagarna från fyra kommuner (Huddinge, Järfälla, Stockholm och Tyresö) nästan halverat sina utsläpp: från 7 ton till 3,8 ton i genomsnitt. Sammanlagt ca 300 ton koldioxid motsvarande vikten av 150 indiska elefanter! Samtidigt uppger deltagarna att deras livskvalitet inte förändrats (28%) eller rentav förbättrats (72%). Detta är ju dessutom bara starten för deltagarnas positiva påverkan på sin omgivning som kommer att ge effekter framåt.

”Jag har upptäckt glädje och stoltheten av att göra aktiva klimatpositiva val.”
”Det har varit en ångestdämpande och härlig stämning, med fokus på att peppra deltagarna med en massa lösningar och vägar framåt.””Har insett hur lätt jag kan göra förändringar för att leva klimatsmart. Alla borde gå BeChange!”

Så lyder några av omdömena från deltagarna. I februari startade kursen och 100 Stockholmare fick då chansen att gå kursen BeChange, ett utbildningskoncept grundat 2015 av Ann Murugan och Stina Sundqvist. Kursen fokuserar på den yttre och inre verkligheten, dvs erbjuder praktisk kunskap om klimatsmarta val samtidigt som den ger verktyg för att jobba med mental och känslomässig förändring. Syftet är att hjälpa deltagarna att ställa om till ett mer miljövänligt liv som känns lockande och långsiktigt.

”Många av våra deltagare kände att de inte riktigt levde det liv de skulle önska. De ville ställa om i en mer klimatsmart riktning men saknade effektiva verktyg. De flesta upplevde att de hindrades av sin egen frustration gentemot omvärlden eller att förändringsarbetet kändes svårt och tungt. Vi har nu hjälpt dem att se möjligheterna utan pekpinnar eller skam. Vår erfarenhet är att alla har möjlighet att leva mer miljövänligt, men att vissa behöver hjälp att hitta sin egen väg dit”, säger Ann Murugan.

BeChange har varit kostnadsfritt för deltagarna och finansierats av Klimatklivet (Naturvårdsverket), Studiefrämjandet Stockholm samt kommunerna Järfälla, Huddinge, Stockholm och Tyresö.

”Förutom detta fantastiska gäng som har lärt sig det mesta om hur livet kan levas klimatsmart och lyckligt, så har vi nu ett stort antal nya folkbildare som är redo att dela sina kunskaper och för en hållbar värld,” säger Ingrid Rogblad på Studiefrämjandet.

Läs mer på:

www.bechange.se
Kursbeskrivning: https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/artikelsida/bechange/
Reportage i StockholmDirekt:https://www.stockholmdirekt.se/bostad/ny-kurs-ska-lara-100-stockholmare-klimatbanta-i-hemmet/repsbz!FtZyHh16bU4pCtzzqJhUA/
Reportage i tidningen Syre: https://tidningensyre.se/stockholm/2019/nummer-119/omstallning-i-huvudet-och-pa-tallriken/

Kontakt: Belinda Hellberg, kommunikationsansvarig: belinda@bechange.se, 076-8830625

Ämnen

Kategorier

Regioner


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Presskontakt

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.