Gå direkt till innehåll
Gustav Öhrn, förbundschef Studiefrämjandet
Gustav Öhrn, förbundschef Studiefrämjandet

Pressmeddelande -

​Digital folkbildning en del av krislösningen

Skenande arbetslöshet och ökad psykisk ohälsa är konsekvenser av den pågående pandemin. Folkbildningen har resurser och verktyg att minska de negativa följderna genom att erbjuda bildning och sociala sammanhang digitalt. Nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder lider av någon form av psykisk ohälsa och upp till en av två kommer någon gång i livet att drabbas. Psykisk ohälsa leder till stora samhällskostnader, men framför allt drabbas individen hårt, med nedsatt livskvalitet, isolering och stigmatisering.

Konsekvenserna av Coronapandemin kommer med all sannolikhet leda till en ökad psykisk ohälsa och stärka de negativa konsekvenserna. Pandemin har slagit hårt mot människor både yrkesmässigt och socialt. Många har förlorat sina jobb, dagliga rutiner och sociala sammanhang. Redan utsatta personer och grupper riskerar att hamna ytterligare utanför samhället och många känner en stark oro inför framtiden.

Sverige har flest singelhushåll i världen och cirka 300 000 personer i landet beräknas vara socialt isolerade. Ensammast är de äldre. Här spelar folkbildningen en viktig samhällsbärande funktion och roll. Folkbildningen når över 1,2 miljoner människor med olika bakgrunder och förutsättningar varje år. Många av de vi når är personer som utöver arbetslöshet eller hemmasittande ofta kämpar med sin psykiska hälsa.

I samband med pandemin har folkbildningen snabbt ställt om för att säkerställa att vi fortsätter att nå våra deltagare och målgrupper, i synnerhet utsatta personer i samhället. Vi vill fortsätta vara en del av lösningen genom att erbjuda digitala mötesplatser som underlättar sociala interaktioner och lärande i alla samhällsskikt.

Sedan slutet av mars kan all folkbildningsverksamhet utföras digitalt, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Studiefrämjandet erbjuder numera allt från distanscirklar till streamade föreläsningar och livekonserter. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i digitala verktyg och ledarskap, så att våra cirkelledare kan erbjuda samma höga kvalitet även på distans. Vi gör detta för att fortsätta vara en stabil punkt för våra deltagare och de som behöver oss mest. I tider av kris behövs folkbildningen och kulturen extra mycket - vi människor behöver fortfarande träffas, lösa problem, lära oss nya saker och dela glädje tillsammans. Det går även att göra digitalt.

Folkbildningen är en stor resurs för såväl lokala som nationella beslutsfattare och myndigheter. Detta är viktigt att komma ihåg. Politiker borde använda studieförbunden som en del i det förebyggande arbetet mot ökade samhällsklyftor, segregering och psykisk ohälsa som följer i pandemins fotspår – för inom detta område sitter vi redan på kunskap, erfarenheter och resurser.

Folkbildningen är en arena där vi gemensamt kraftsamlar mot utanförskap, kunskapsförakt och exkludering. Det är särskilt viktigt att stävja under, och inte minst efter, kristider.

Gustav Öhrn, Förbundschef Studiefrämjandet

Ämnen

Kategorier


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Presskontakt

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52
Marcus Pehrsson

Marcus Pehrsson

Presskontakt Kommunikationschef Studiefrämjandet Riksförbundet 08-545 707 15

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.