Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Karantänkonst binder samman kreatörer från hela världen!

ARTmovement skapar konstnärliga mötesplatser mellan människor med olika erfarenheter och bakgrunder. ”I dagsläget är de fysiska mötena svåra att genomföra så vi har snabbt fått tänka om”, säger Najeb Albakar, som är initiativtagare till distans-workshopen Daily Life.

I samarbete med fotografen Neha Hirve (född i Indien, uppvuxen i Sverige) togs idén fram till en workshop där hela världen är inbjuden för att fotografera sin vardag. På kort tid har anmälningar kommit in från olika delar av världen, som bland annat Förenade Arabemiraten, Norge, USA, Nya Zeeland och Syrien. Allting sköts via en digital plattform så finns inga begränsningar till antal sökande.

ARTmovement anordnar också fler digitala workshops för de som är i karantän och vill skapa. Varje torsdag från och med mars anordnas en workshop som kallas KonstPaus – en digital mötesplats för kreativ skapande. På långfredagen startas en digital lunchvisning, där man tillsammans besöker utställlningar runtom i världen.

ARTmovement kommer också att pröva postens vägar och brevväxla konst med varandra. ”I den digitala värld vi befinner oss i är det viktigt att få kontakt med något fysiskt. Det skapar en känsla av närvaro och omtanke”, säger Karin Robérts.

”Trots stor oro i världen så finns också en tydlig känsla av gemenskap. Vi sitter alla i samma båt. Konsten har inga gränser.” säger Sophia Andersson och Stina Bülow samstämmigt.

ARTmovement är en förening som tillsammans med Studiefrämjandet Stockholms Län fått stöd av Arvsfonden för att arbeta med folkbildning via konstnärliga mötesplatser med målgruppen nyanlända och svenska ungdomar i åldern 15–25 år. Projektet pågår fram till 2021.

Alla workshops är kostnadsfria och alla är välkomna att söka. Besök oss på www.artmovement.se och facebook.com/ARTmovementsweden samt instagram.com/artmovement.se

Kontakt ARTmovement

info@artmovement.se

www.artmovement.se

Karin Roberts

Tel. 0736-982482

Ämnen


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Presskontakt

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.