Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Lätta (t)ankar” – ett nytt ungdomsprojekt i Linköping

Studiefrämjandet i Östergötland har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för att bedriva verksamhet för ungdomar i projektet Lätta (t)ankar. Projektet vill medverka till att öka ungdomarnas delaktighet i samhället och underlätta deras inträde till arbetsmarknaden eller återinträde i gymnasieskolan. Projektet genomförs i samarbete med Linköpings kommun och verksamheten har utvecklats under ett tidigare ettårigt projekt. Kommunen kommer att följa verksamheten och resultaten för att eventuellt fortsätta med kommunala medel efter två år.

Lätta (t)ankar utgår ifrån att varje individ måste hitta sin egen väg för att lyckas. Studiefrämjandets breda verksamhet och folkbildningen som idé och metod gör det möjligt att utgå från varje deltagares förutsättningar och behov, hitta flexibla lösningar och arbeta med en helhetssyn på individens situation.

Vill du veta mer? Kontakta verksamhetsområdeschef Anna Hansdotter.

Tel 011-29 09 39. Epost anna.hansdotter@studieframjandet.se


Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser. Vi har en särskild inriktning på om natur, djur, miljö och kultur.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Vi arbetar med hållbarhet som ledstjärna och är en plattform för samtal om hur vi skapar bästa möjliga värld för oss och kommande generationer. 

Kontakter

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52
Marcus Pehrsson

Marcus Pehrsson

Presskontakt Kommunikationschef Studiefrämjandet Riksförbundet 08-545 707 15

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.