Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mötesplats Brandstationen - nytt kulturhus i Midsommarkransen?

Vad händer med den nedlagda gamla Brandstationen i Midsommarkransen, Hägersten? Vilken verksamhet skall bedrivas där framöver? En arbetsgrupp med Studiefrämjandet i spetsen har skapats för att driva arbetet att söka förverkliga visionen om ett nytt kulturhus och en dialog med lokala politiker har påbörjats.

Diskussionerna kring vad som ska ske med den nerlagda gamla Brandstationen i Midsommarkransen i Hägersten har pågått sedan den ursprungliga verksamheten flyttade ut ur lokalerna för drygt två år sedan. Det finns idag en bred politisk samsyn om att byggnaden skall bevaras, men vilken verksamhet som skall bedrivas där är i dagsläget inte klart.

En arbetsgrupp med Studiefrämjandet i spetsen har arbetat fram en vision om hur brandstationen ska kunna användas som mötesplats och kulturhus i framtiden. Dagens stockholmare väntar sig god tillgänglighet till ett rikt och varierat utbud och med utgångspunkt från detta och med hänsyn till stadens vision 2030 har arbetsgruppen skapat ett förslag som svarar upp mot detta.

– Vi arbetar på flera nivåer. Vi har skapat bra kontakter nu, både i stadsdelen och i stadshuset. Många hänvisar dock till att processen just nu ligger hos stadsbyggnadskontoret. Resultatet av deras arbete ska presenteras i en samrådshandling i slutet av sommaren, berättar Johan Wallnäs, biträdande enhetschef för cirklar & kultur på Studiefrämjandet i Stockholm.

Läs om hela kulturhusförslaget här:
http://www.motesplatsbrandstationen.se/#post1

Läs en längre artikel om initiativet på dn.se här:
http://www.dn.se/blogg/epstein/2012/05/07/sa-kan-midsommarkransens-brandstation-bli-kulturhus/


Kontakt:

Linda Harling, informatör och opinionsbildare Studiefrämjandet riksförbundet
08-545 707 05
linda.harling@studieframjandet.se

Johan Wallnäs, biträdande enhetschef och kulturhandläggare, Enheten för cirklar & kultur, Studiefrämjandet i Stockholm
08-555 352 09, 0706-78 58 09
johan.wallnas@studieframjandet.se

 

Ämnen

Taggar


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 240 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 18 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Presskontakt

Theo Hammar

Theo Hammar

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 070-733 0510
Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.

Studiefrämjandet
Långholmsgatan 27
Box 38 184 100 64 Stockholm