Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Studiefrämjandet i dialog med Lunds kommun om minskade anslag

I fredags träffade Studiefrämjandet och sju andra studieförbund Lunds politiker för att diskutera läget kring nedskärningar och framtida dialog gällande kommunens stöd till studieförbunden och folkbildning.

Idag har studieförbunden i Lund tillsammans nästan 300 organisationer och föreningar som man samarbetar med. Och målgrupperna för arbetet är många: ungdomar, seniorer, invandrare med brister i svenska språket, arbetslösa, människor med funktionsnedsättning samt olika organisationer och föreningar.

Med på fredagens möte var bland andra Gull-Britt Nilsson, verksamhetschef på Studiefrämjandet MittSkåne. Hon berättar kort om läget:

 Av kommunens 900 000 kronors besparingar i år ska 600 000 kronor plockas från studieförbunden. Lund ligger mitt i Skåne och man kan inte låta bli att undra vilken väg politikerna vill visa oss?

Gull-Britt Nilsson säger dock att nämndens ordförande under fredagens möte backade och backade och lovade att de ska vara mycket försiktiga framöver när det gäller neddragning av kommunbidragen till bildningsförbunden. Kulturchefen Torsten Schenlaer däremot höll en mycket låg profil.

Det är svårt att få igång en dialog. Mest oroväckande är att inte de vill träffa oss innan budgeten är lagd, inte ens Torsten Schenlaer. Men vi kommer att skicka in en beskrivning av vår verksamhet och göra en konsekvensanalys, säger Gull-Britt Nilsson.

Det man kan göra nu, menar Gull-Britt, det är att fortsätta försöka lobba tillsammans med Studiefrämjandets organisationer och föreningar. Att även de olika studieförbunden går ihop och agerar tillsammans i den här frågan ser Gull-Britt Nilsson som mycket positivt:

Jag ska inom kort boka ett nytt möte med de andra verksamhetsledarna från de andra studieförbunden och tillsammans ska vi lägga upp en fortsatt strategi.

 

/Linda Harling, informatör och opinionsbildare Studiefrämjandet riksförbundet

 

Ämnen


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 240 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 18 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Presskontakt

Theo Hammar

Theo Hammar

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 070-733 0510
Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.

Studiefrämjandet
Långholmsgatan 27
Box 38 184 100 64 Stockholm