Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Studiefrämjandet i nytt spännande samarbete med stor samhällsrelevans

Studiefrämjandet har inlett ett samarbete med Förenade Förorter som är en ideell förening som arbetar med folkbildning, organisering och kultur.

Föreningen har tidigare arrangerat Sveriges största poesitävling ”Ortens bästa poet”. Nu lanserar de den första upplagan av ”Ortens bästa penna” som är en ny satsning, där vi i år är en stolt samarbetspartner i tävlingen. Mer om tävlingen här

Förenade Förorter samlar och synliggör erfarenheterna av livet som ung i förorten. Föreningens utgångspunkt är att förortsungdomar ska äga skapandet av sitt eget narrativ eftersom de lever i en verklighet där de är bärare av berättelser som inte alltid når offentligheten.

Förenade förorter och Studiefrämjandet har många gemensamma mål varav demokrati, jämställdhet och jämlikhet samt ett hållbart samhälle som ska präglas av mångfald. Därför har vi gemensamt beslutat att inleda ett samarbete och därmed skapa möjligheter för unga vuxna över hela landet genom att tex erbjuda utbildningar, studiecirklar, föreläsningar samt stöd vid arrangemang eller etablering av samverkan med lokala kulturföreningar.

-”Förenade förorter är med sin handlingskraft redan till nytta för oss - för alla oss. Jag hoppas innerligt att Studiefrämjandet kan vara till nytta för Förenade Förorter - om inte annat så åtminstone genom att vi med hjälp av våra strukturer och nätverk kan bidra till att öka deras handlingsutrymme.” Haris Agic Utvecklingsledare, Studiefrämjandet.

Kontakt:

Haris Agic, Utvecklingsledare, Studiefrämjandet.

Ämnen

Kategorier


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Presskontakt

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52
Emma Heimersson

Emma Heimersson

Presskontakt Musikansvarig Studiefrämjandet Riksförbundet 08-545 707 18

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.