Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Studiefrämjandet representerar svensk vuxenutbildning i Bryssel

Programmet för europeisk vuxenutbildning, Grundtvig, firar sitt 10-årsjubileum med en konferens i Bryssel den 26-28 januari. Namnet på konferensen är - ”Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning”.

Studiefrämjandet är, som enda svenska organisation, utvalda att presentera sitt treåriga projekt Learning in Motion.

Projektet, som drevs av Studiefrämjandet i Uppsala, syftade till att utveckla metoder för utomhuspedagogik riktad till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller personer med psykisk ohälsa. Projektet valdes hedrande ut bland tusentals vuxenutbildningsprojekt som ett av de mest intressanta projekten under 10 år. Projektet kommer att presenteras av Lars Häger, distriktschef på Studiefrämjandet i Uppsala.

Projektet drevs under perioden 2004-2007 och resulterade bl. a i en metodbok på sju olika språk. Projektet var transnationellt och organisationer från Grekland, Finland, Lettland och Tyskland ingick i partnerskapet. Från Sverige deltog i projektet, förutom Studiefrämjandet, Lärarhögskolan i Stockholm samt Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB:gården i Uppsala).

Grundtvig är en del inom EU:s Life-Long-Learning-program. Under konferensen kommer föreläsningar och workshops att belysa en mängd olika aspekter på vuxnas lärande. Värd för konferensen är DG (Direction Général) Education and Culture vid Europakommissionen.

För mer information kontakta:

Ia Eriksson-Dobrovich

Projektkoordinator
018-19 46 04, 0709-94 73 39

eller

Lars Häger

Distriktschef
018-19 46 01, 0705-92 72 52

Ämnen

Kategorier


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna.

Studiefrämjandet erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang för allmänheten till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.

Kontakter

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Relaterat innehåll

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.