Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tensta Konsthall har Etiksalong och debatterar - Social oro: Var är föräldrarna?

Imorgon kväll, tisdag den 23 april, samlas Tenstabor, representanter för Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning och alla som är intresserade av att få bukt med den sociala oro som påverkar Tensta idag. Etiksalongen ställer frågorna: Var är föräldrarna? Vet föräldrarna vad deras barn gör? Vad blir konsekvenserna? Arrangörer är Studiefrämjandet på plats samt Social Venture Network som regelbundet arrangerar debatter i etikfrågor.

– Studiefrämjandet arbetar i Järvaområdet med utbildningar för föräldrar som i sin tur har studiecirklar med andra föräldrar och diskuterar föräldrarstöd. 120 etiska föreningar har medverkat. Också Rädda Barnen och Röda Korset. Denna etiksalong ser vi som ytterligare ett sätt att få fler engagerade i att hitta hållbara lösningar, berättar Abdibashir Hirsiguleded, Studiefrämjandet som är en av projektledarena för föräldrarstöd i Järva som drivs med stöd från Allmäna arvsfonden.

Etiksalongen inleds av Eva-Britt Leander, enhetschef för fältenheten med övergripande ansvar för ungdomsprojekten ”Trygg i Tensta”, Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltningen. Sen blir det öppet för alla att diskutera.

– Samtalen är väldigt informella. Alla får prata och lyssna, det krävs inga förkunskaper. Var samtalet hamnar beror helt och hållet på gästerna, sägar Sonia Sherefay, Studiefrämjandet som är den andra av två projektledare för föräldrarstödsutbildningarna. En salong ger inga givna svar och det finns inte rätt eller fel. Meningen är att reflektera tillsammans med andra där allas åsikter har lika värde. Jag hoppas på många deltagande i Tensta Konsthall imorgon.

Vad är en etisk salong?
Etiska salongen är en mötesplats för människor som vill diskutera aktuella etiska frågeställningar. Varje salong har inledare som kort presenterar en frågeställning, en konflikt eller en reflektion. Därefter samtalar gästerna i smågrupper, samtidigt som det finns möjlighet till en macka och något att dricka.

Tid: Tisdagen den 23 april 2013, klockan 18:00 - 20:00
Plats: Tensta Konsthall
Adress: Taxingegränd 10, 163 64 SPÅNGA

För mer information vänligen kontakta:
Sonia Sherefay
sonia.sherefay@studieframjandet.se,  0700 91 97 15
Abdibashir Hirsiguled
abdibashir.hirsiguled@studieframjandet.se  0722 53 77 20
Anna Hammar anna.hammar@studieframjandet.se 08 555 35 222

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, är ett in­ter­na­tio­nellt nät­verk som ar­be­tar för lång­sik­tig håll­bar­het i af­fä­rer och verk­sam­he­ter. Med­lem­mar­na är fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar lo­kalt i var­je land med frå­gor om god etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar. Se www.svnsweden.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 18 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Presskontakt

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Relaterade event

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.