Gå direkt till innehåll
Helen Ermerud, utbildad arkeolog och verksamhetutvecklare på Studiefrämjandet Stockholms län.
Helen Ermerud, utbildad arkeolog och verksamhetutvecklare på Studiefrämjandet Stockholms län.

Pressmeddelande -

Studiefrämjandet satsar på arkeologi till hösten

Arkeologi är ett ämne som många fascineras av och gärna skulle vilja veta mer om. Under lång tid har det diskuterat hur detta ämne skulle kunna bli en del av folkbildningen och verksamhetsutvecklaren och arkeologen Helene Ermerud är glad att äntligen kunna möta detta intresse med en kurs för nybörjare.

- Som arkeolog märkte jag att det finns ett stort intresse för arkeologi bland allmänheten och genom att tillföra folkbildningens pedagogik tror jag vi har hittat den perfekta kombinationen för att deltagarna på ett enkelt sätt kan få lära mer och göra arkeologin mer tillgänglig.

Kursen fokuserar på Nordisk arkeologi. Antikens Rom och Grekland samt Egypten ingår alltså inte i denna kurs. I stället kommer deltagarna bland annat få studera stenålder, bronsålder, järnålder med dess utmärkande lämningar och fyndmaterial.

Den arkeologiska processen kommer att behandlas och vilka laborativa metoder arkeologin använder sig av. Dessutom kommer tid ges för deltagare att presentera egna arbeten och frågeställningar.

Kursen leds av kunniga och yrkesverksamma arkeologer. Utöver Helene Ermerud får deltagarna träffa Ellinor Sabel och Mats Nelson som är projektledare inom arkeologi verksamma vid Stiftelsen Kulturmiljövård och doktorander inom GRASCA Linnéuniversitetet. Ett antal övriga experter kommer också att gästföreläsa.

Helene beskriver att det är extra spännande med de möjligheter som samarbetet innebär:

-I samarbetet mellan Studiefrämjandet och Stiftelsen Kulturmiljövård möjliggörs det för deltagarna att bidra till ett doktorandarbete med syfte att utveckla möjligheten för en bredare allmänhet att ta del av den arkeologiska processen, säger Helene Ermerud.

Dokumentation av kursen kommer att ske genom fotografering och filmning för att användas i forskningssammanhang. Inom ramen för detta planeras även fördjupningskurs och fältvecka under 2022 där deltagare i denna kurs ges förtur.

För mer information kontakta:
Helene Ermerud
helene.ermerud@studieframjandet.se

08-555 352 05

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser. Vi har en särskild inriktning på om natur, djur, miljö och kultur.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Vi arbetar med hållbarhet som ledstjärna och är en plattform för samtal om hur vi skapar bästa möjliga värld för oss och kommande generationer. 

Presskontakt

Theo Hammar

Theo Hammar

Presskontakt Marknads- och Kommunikationschef 070-733 0510
Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52
Elina Widnersson

Elina Widnersson

Presskontakt Media- och kommunikationsansvarig 0707261962

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.