Gå direkt till innehåll
Ugglestipendiater 2011

Pressmeddelande -

Ugglestipendiater 2011

Göran Jonzon från Vojmåns vänner och Ingvar Fredriksson Naturskyddsföreningen i Skövde tog i emot Ugglestipendiet på 50 000 kronor under Studiefrämjandets förbundsstämma i Karlstad den 28 maj 2011.

Motiveringen till nomineringarna löd:

Vojåns vänner har med målmedvetenhet och engagemang, med vilken de lyft fram behovet av och organiserat arbetet för att återställa och återskapa akvatiska miljöer, som skadats eller förstörts genom kraftverksregleringar, flottledsrensningar, vägbyggnationer och liknande längs hela Ångermanälvens avrinningsområde, från fjäll till kust.

Ingvar Fredriksson har med outtröttlig entusiasm och gediget naturkunnande folkbildat och guidat över 3000 personer i trakterna kring Skövde sedan starten av studiecirkeln ”Ut i naturen” år 2000.

- De 25 000 kronor ska genast gå till att utbilda de som bor och lever längs Ångermanälven, det är viktigt att visa hur älven ser ut under ytan, berättar Göran Jonzon i sitt tacktal. Det är inte bara kraftverken som förstört miljön utan även träindustrin, på 40- och 50-talet sprängdes älvarna för att bli bredare för att flottningen av timmer skulle gå snabbt. Samtidigt sprängdes alla fiskars barnkammare bort och i dag finns det knappt kvar någon fisk eller andra djur under ytan.

- Det är först när folk förstår hur illa det är ställt som vi med gemensamma krafter kan börja restaurera vår absolut känsligaste miljö. Återskapa den biologiska mångfald som en gång fanns. Våra första mål är att rädda storöringen och se till att vildlaxen kommer tillbaka, sa Göran Jonzon.

- Det här var oväntat! Jag guidar ju för att det är så kul och viktigt, sa Ingvar Fredriksson i sitt tacktal. Det breder ut sig en biologisk analfabetism i dag. Det är många som inte kan något om våra vanligaste arter och det är som att inte kunna läsa. Genom att guida i naturen lär jag människor att läsa naturen, den blir inte längre en grön massa utan får människor att gilla naturen. Och när man gillar naturen vill man också vårda naturen! Kunskapen om naturen gör också så att människor ställer högre krav på våra politiker för bevarandet av naturen och det ökar också medborgarnas vilja att betala för bevarandet av våra kulturlandskap.

Det är fantastiskt kul att vara cirkelledare, jag får dela med mig av min kunskap och jag får ta del av andras. Jag lär känna nya människor och jag vet att mina deltagare har fått flera nya vänner. Mina cirkeldeltagare tar i sin tur ut nya människor i naturen och fler får lära sig om stora och små samband och får bättre hälsa på kuppen. De 25 000 kronorna ska jag använda till att köpa ett mikroskop så jag kan titta på allt fint jag hittar under mina naturvandringar, avslutade Ingvar Fredriksson.

Årets två pristagare förenas i sitt brinnande för natur och miljöfrågorna – om ändock med olika gestaltning.

Vojmåns vänner bildades för att deras vatten var hotat och har aktivt arbetat med att rädda Vojmån från Vattenfalls utbyggnad. Nu är älven räddad och Vojmåns vänner har avvecklat sin förening. Flera av Vojmåns vänner har blivit medlemmar i ÅFFs fiskeråd som bland annat arbetar med att restaurera älvar. Studiefrämjandet har just startat studiecirklar i restaurering av lekplatser för fisk, läs mer om arbetet att återställa älvarna på Studiefrämjandets hemsida  och på http://www.angermanalven.se

Ingvar Fredriksson var en av de första naturguiderna i Studiefrämjandet. År 2000 frågade Studiefrämjandet Naturskyddsföreningen om de hade några ledare som kunde leda grupper ute i naturen. Ingvar Fredriksson var en av dem och inspirerade av honom och andra naturguider startade Studiefrämjandet, Sveriges ornitologer och Naturskyddsföreningen projektet Närnaturguider. Idag utbildar vi närnaturguider i hela Sverige. Läs mer om våra närnaturguider på Naturskyddsföreningens hemsida.

Se också Göran Jonzons blogg

Relaterade länkar

Ämnen


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.
Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.

Kontakter

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Relaterat innehåll

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.