Gå direkt till innehåll
Ugglestipendiater 2013

Pressmeddelande -

Ugglestipendiater 2013

2013 års Ugglestipendium går i år till: Anders Persson från Söderhamn, Sara Wennerqvist från Kungsberg i Sandviken och Kent-Ove Hvass från Skövde.

– Det är helt fantastiskt, helt otroligt! Jag är oerhört glad och rörd över detta. Det är en stor ära att få denna utmärkelse, man känner sig så uppskattad. Det ger mig mycket kraft att vilja fortsätta med mitt arbete! säger Sara Wennerqvist, en av årets tre Ugglestipendiater.

Anders Persson från Söderhamn jobbar på Studiefrämjandet och berättar att han är både överraskad och glad över att han blivit tilldelad stipendiet. Han vet redan vad han ska använda stipendiet till:

– Pengarna kommer att försvinna direkt ner i myllan. Jag kommer att investera i plantor för privat omställningsarbete. Jag är så oerhört priviligierad att få jobba med dessa frågor genom Studiefrämjandet, för hela omställningen är en folkbildningsfråga, säger Anders Persson.

Studiefrämjandets Ugglestipendium inrättades 1985 och utdelas av studieförbundets förbundsstyrelse för en framsynt folkbildningsinsats inom natur- och miljöområdet.

Ugglestipendiet utdelas till en förening, klubb, cirkelledare, studiecirkel eller ett projekt som i samverkan med Studiefrämjandet gynnar en hållbar utveckling.

I år kom ovanligt många nomineringar in, hela 25 kandidater nominerades. Därför delar man också ut stipendiet till fler stipendiater i år, till tre istället för två som man gjort tidigare. Prissumman höjdes också från 50 000 kr till 60 000 kr totalt, detta för att vardera stipendiat skulle kunna tilldelas 20 000 kr var.

– Det är górkul! utbrister Kent-Ove Hvass på ren västgötska apropå stipendieutnämnandet.

Kent-Ove som fotograferar mycket, bland annat fåglar, ska använda stipendiet till ny fotoutrustning, detta då han nyligen blev bestulen på sin tidigare kamera.

– Det här gör en stolt och det känns väldigt hedrande. Jag ägnar mycket tid åt biologisk dyslexi. Förr kunde barn och ungdomar väldigt mycket mer om naturen. Allt det är borta nu. Artkunskapen har minskat bland unga och skolan klarar inte av det här. Där har vi en stor insats att göra, säger Kent-Ove Hvass.

Stipendiet, som i år är på 60 000 kronor, fördelat på tre stipendiater, utdelades vid Studiefrämjandets förbundsstämma i Strängnäs 25 maj 2013.

Motiveringarna till stipendiaternas utnämnande lyder:

Studiefrämjandets Ugglestipendium 2013 tilldelas…

…Sara Wennerqvist:
”För att med ”Vilda lådan” väcka skolbarns nyfikenhet på djuren i skogen.
För att i föreläsningar och kurser dela med sig av spännande valäventyr på Svalbard, där hon varje år tillbringar månader till havs.
För att med stort engagemang skapa kurser i gömselteknik för fotografering av vilda djur, stängsla med rovdjursstängsel och mycket annat, samt för en makalös förmåga att möjliggöra samverkan mellan olika människor och föreningar.
Sara har ett engagemang utöver det vanliga i djur- och naturfrågor, och kan med rätta kallas en sann eldsjäl.”

Läs mer om Sara och hennes arbete här.

… Anders Persson:
”För hans arbete och engagemang för att med folkbildningsmässiga metoder skapa en medvetenhet och förändring i världen med klimatet som ingång, och för ett enastående arbete med Framtidsveckorna.”

Läs mer om Framtidsveckorna här.

…Kent-Ove Hvass:

”För att han som starkt engagerad inspiratör, bland annat via Green Team, når ut till grupper som har stora behov av naturupplevelser.
För att han som outtröttlig cirkelledare och föreläsare med en fantastisk folkbildningspedagogik motarbetar ”biologisk analfabetism” i samhället, inte minst hos barn.
En närnaturguide och ornitolog med kompetent flexibilitet för deltagarnas kunskapstörst. Inte minst är han ”pappa” till Tranans dag, som vuxit till ett gigantiskt flerdagarsevent med internationell uppmärksamhet.”

Läs mer om Tranans dag 2013 här.
Se Kent-Ove Hvass fotografier och bilder här.
Läs mer om Sveriges Ornitologiska Förening här.

För mer information om Ugglestipendiet kontakta:
Annika Stigmark, Utvecklingsledare Natur, djur och miljö
Studiefrämjandet riksförbundet
08-545 707 20
annika.stigmark@studieframjandet.se

Läs mer om Studiefrämjandet här.

Ämnen

Kategorier


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 18 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Kontakter

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Relaterat innehåll

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.