Gå direkt till innehåll
Bandet Tikkle Me, Studiefrämjandets Nemisscen på festivalen Peace & Love 2011. Fotograf: Burt von Bolton.
Bandet Tikkle Me, Studiefrämjandets Nemisscen på festivalen Peace & Love 2011. Fotograf: Burt von Bolton.

Pressmeddelande -

Vägen till en jämställd musikscen – Almedalen 2016

– Studieförbunden arbetar gemensamt för att skapa en inkluderande och jämställd musikverksamhet, bland annat genom Nätverket 50/50, säger Marcus Pehrsson, Utvecklingsledare inom musik på Studiefrämjandet riksförbundet.

Tillsammans med flera studieförbundsföreträdare kommer han under Almedalsveckan att diskutera vägen till en jämställd scen, då Bilda arrangerar ett seminarium på temat. Vad gör studieförbunden för att öka jämställdhet, mångfald och tillgänglighet på musikscenen? Hur kan nya gränsöverskridande mötesplatser skapas?

– Studiefrämjandet är det studieförbund i Sverige som är störst när det gäller antalet studietimmar i musikverksamhet. För oss är det en självklarhet att aktivt arbeta för jämställdhet, både på och bakom musikscenen. Vi anser det oacceptabelt att studieförbundens studiecirklar och arrangemang inom musikområdet fortfarande är så långt ifrån jämställda, säger Marcus Pehrsson.

Organisationen rekryterar medvetet fler kvinnor som musikhandläggare och i Studiefrämjandets nationella "Strategiska mål 2016-2022" har man formulerat arbetet för ökad jämställdhet inom musiken.

– När det gäller musikstilar och musikutövande, både inom digital musik och traditionell musik, så jobbar vi aktivt med genrebreddning för att nå bredare målgrupper över huvud taget, däribland fler tjejer och kvinnor, berättar Marcus Pehrsson.

Mer om seminariet i Almedalen

Vägen till en jämställd musikscen
Torsdag den 7 juli kl. 14.00 – 14.45
Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12
Arrangör: Bilda

Medverkande:
Marcus Pehrsson, utvecklingsledare musik, Studiefrämjandet
Ann-Sofie Henriksson, förbundschef, Medborgarskolan
Lena Malmborg, konsulent kultur, Studieförbundet Bilda
Matilda Johansson, konsulent dialog, Studieförbundet Bilda
Jörgen Wessén, verksamhetsutvecklare festivaler & event, Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer om innehållet i seminariet här:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/39429?redir=%23eidx_18#.V2k8WcNU1bY

Mer om Studiefrämjandets arbete med musik, jämställdhet och inkludering

Läs mer om Studiefrämjandets arbete med musik, jämställdhet och inkludering här: http://www.studieframjandet.se/musik/Riksforbundet/OM-OSS/Studieframjandet-musik/Musik--jamstalldhet/

Sen en kort film (5 min) om hur Studiefrämjandet jobbar med jämställdhet och inkludering i kulturverksamheter - bland annat inom musikområdet: https://www.youtube.com/watch?v=iNwWMhnvCaU

Kontaktperson:

Marcus Pehrsson, Utvecklingsledare musik, Studiefrämjandet riksförbundet 08-545 707 15, marcus.pehrsson@studieframjandet.se

Ämnen

Kategorier


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Kontakter

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52
Marcus Pehrsson

Marcus Pehrsson

Presskontakt Kommunikationschef Studiefrämjandet Riksförbundet 08-545 707 15

Relaterat innehåll

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.