Gå direkt till innehåll
CINDER INVEST INVESTERAR I STUREPLANSGRUPPEN OCH SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT UTVECKLING

Pressmeddelande -

CINDER INVEST INVESTERAR I STUREPLANSGRUPPEN OCH SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT UTVECKLING

Cinder Invest blir delägare i Stureplansgruppen. Härigenom skapar Stureplansgruppen förutsättningar att överbrygga pandemin, utveckla befintliga verksamheter och fortsätta skapa nya gästupplevelser. Cinder Invest kommer att äga 20 procent.

Cinder Invest AB och Stureplansgruppen AB meddelar idag att de har ingått ett avtal där Cinder Invest genom en riktad nyemission blivit minoritetsägare i Stureplansgruppen.

Stureplansgruppen grundades 1996 och är en av landets ledande aktörer inom besöksnäringen. 2019 omsatte gruppen drygt 1,3 miljarder kronor med 3000 personer anställda på hel- eller deltidsbasis. Verksamheten består av hotell, event, konferens, restauranger och nattklubbar, där hotell-, event- och konferensverksamheterna fått allt större betydelse under de senaste åren. Stureplansgruppen är verksam i Stockholm, Göteborg, Visby och Åre.

Besöksnäringen i Sverige har drabbats extremt hårt av pandemins följdverkningar. Omsättningen för Stureplansgruppen mer än halverades under år 2020. Med investeringen från Cinder Invest stärks Stureplansgruppens resurser att skapa gästuppleveser i världsklass. Stureplansgruppen har en bred portfölj av väletablerade varumärken och befinner sig i en mycket stark position att växla upp och agera när restriktionerna släpps. Med kapital och kompetens från Cinder Invest får Stureplansgruppen förutsättningarna att utveckla sitt starka kunderbjudande och sin marknadsposition.

Cinder Invests investering i Stureplansgruppen är ett fantastiskt betyg för vår koncern och alla våra medarbetare. Trots kraftfulla restriktioner och begränsningar i våra möjligheter att bedriva verksamhet, har vi under 2020 lyckats refinansiera verksamheten. Med Cinder som nya partners säkrar vi nu även möjligheten att utveckla befintliga verksamheter och fortsatt satsa på våra medarbetare samtidigt som vi kan ta vara på nya möjligheter och fortsätta vara det expansiva företag vi önskar vara. När restriktionerna hävs är vi redo att skala upp”, säger Vimal Kovac, VD på Stureplansgruppen.

”Vi är mycket imponerade av hur Stureplansgruppen utvecklats till en ledande aktör inom besöksnäringen i Sverige samt det goda rykte företaget har hos olika samarbetspartners.” säger Ola Romney, Investment Director på Cinder Invest.

”Vi har stort förtroende för Stureplansgruppen och tror på besöksnäringens framtid. Cinder Invest tillhandahåller kapital till välskötta och långsiktigt livskraftiga bolag som påverkats negativt av covid-19 och söker en marknadsmässig avkastning för den investeringsrisken”, säger Jan Amethier, VD på Cinder Invest.

EFTER KÖPET ÄR STUREPLANSGRUPPENS ÄGARE
Baldakinen Holding 72 procent (Vimal Kovac, Petter Stordalen)
Cinder Invest 20 procent
Holmström Equities 8 procent

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Jan Amethier, VD på Cinder Invest, +46 70 763 90 64
Vimal Kovac, huvudägare och VD på Stureplansgruppen, vimal@stureplansgruppen.se

OM CINDER INVEST
Cinder Invest är ett JV mellan AFA, AMF, FAM tillsammans med Wallenbergstiftelserna, Fjärde AP-fonden och SEB. Cinder Invest ska investera i livskraftiga svenska företag för att hjälpa dem överbrygga de negativa ekonomiska effekterna av covid-19. Företagen ska ha haft en dokumenterad god lönsamhet före covid-19 samt en långsiktigt hållbar och lönsam affärsmodell efter covid-19 och därmed kunna generera en marknadsmässig avkastning på Cinder Invests investering. Cinder Invest gör minoritetsinvesteringar som stöttar existerande ägare och baserar investeringarna på den existerade styrelsens och ledningens planer. www.cinderinvest.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Stureplansgruppen är en av landets ledande aktörer inom restaurang-, hotell- och upplevelseindustrin, och är en av Sveriges största privatägda restaurangkoncerner. Verksamheten har vuxit betydande från 2010 och framåt. Koncernens resultat har, efter en medveten och noga planerad strategi, kontinuerligt återinvesterats i nya verksamheter. Stureplansgruppen har under senaste åren förstärkt sin verksamhetsbredd inom framförallt hotell, konferens och event. Idag driver Stureplansgruppen exempelvis Bank Hotel, L’Avventura, Spesso, Berns och Gamla Riksarkivet.

Presskontakt

Linda Nordlund

Linda Nordlund

Presskontakt Marknadschef

Relaterat material