Nyhet -

Finns det en akvedukt i Skene!?

Som i många andra kommuner pågår utbyggnad av ledningsnät för vatten och avlopp även i Marks kommun, där tillväxt medför behov av ökad kapacitet. Sedan 2013 pågår ett storprojekt, där sammanlagt 3 mil nya ledningar för vatten och avlopp skall ned i marken. Ledningsbyggnaden utförs nu i partnering mellan Marks kommun och Skanska fram till 2021.

Även Styrud har ingått som en kugge i det omfattande ledningsbygget i Mark, genom medverkan i ett delprojekt för spillvatten i Hedbo, Skene. Det handlar om styrd borrning på två sträckor och en sänkbrunn för renssystemet.

Kim Granell har varit Styruds projektledare i Skene och han berättar om förutsättningarna:
– Vi har borrat för två ledningar och i borrsträckan finns både väg, järnväg och en ravin. Vi har rört oss i vad man kallar skyddsvärd miljö och där har vi fått vara extra varsamma och planera noga vid varje förflyttning och placering av våra maskiner, säger Kim, och så fanns det fornlämningar att ta hänsyn till.

Kim har haft med sig sin drönare. Klicka på Youtube-länken för en flygtur över arbetsområdet!

D100 styrd borrning SkeneEtablering för borrning med D100 med anläggning för recycling av muddmaterial.

En ca 10 meter djup sänkbrunn med en diameter på 3,20 meter anlades för renssystemet; ett luftsystem som ser till att sediment skjutsas vidare i ledningarna och inte orsakar stopp. Styruds stora grävmaskin JCB JS300 med sin extra långa teleskoparm användes till sänkbrunnen. En 130 meter lång styrd borrning utfördes sedan med stor precision tvärs igenom genom sänkbrunnen för en s.k. dykarledning på 400 mm.


Den andra borrningen var för en 250 meter lång självfallsledning på 630 mm i tämligen stor lutning och ned på 9 meters djup under vägen och järnvägen. Över ravinen blev det en specialare, där ledningen vilar i en akvedukt. Till de båda borrningarna användes en D100-rigg för styrd borrning, tillsammans med anläggning för recycling av muddmaterialet under arbetets gång.

Styruds projekt startade i oktober -19 och slutförs under februari månad.

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • schaktfritt ledningsbyggande
  • kundcase

Relaterat innehåll