Pressmeddelande -

18 km ny avloppsledning gör det möjligt för Varberg att växa

Mellan Bua och Getteröverket i Varberg ska en ny 18 km lång avloppsledning för överföring av spillvatten byggas. Ett mycket omfattande och komplext projekt. I onsdags, 20 januari, godkände Varberg Vattens styrelse budgeten för byggnation, vilket innebär att projektet nu konkretiseras och går in i genomförandefas.

Projektet med den nya överföringsledningen fyller flera syften, bland annat miljömässiga och stadsutvecklande. Ledning och pumpstationer dimensioneras för att med råge möta kommunens expansionsplaner som bland annat omfattar mer än 4000 nya bostäder utmed norra kusten inom 15 år. Den kraftigt utökade kapaciteten kommer också att innebära minimering av risken för bräddningar – avloppsvatten som rinner ut i havet vid kraftigt regn eller vid strömbortfall.

Michael Fransson är projektledare vid VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB) som driver VA- och avfallsverksamheterna i Varberg och Falkenberg, och är mycket nöjd med att bygget kommer igång.

 - Det har varit ett omfattande projekteringsarbete för att komma så här långt. Eftersom projektet drivs i s.k. partnering, där entreprenör och beställare varit delaktiga i hela processen, kan vi komma igång med själva byggandet i stort sett omgående.

Ett starkt fokus på miljö genomsyrar hela projektet, där Norconsult och Sweco stått för projekteringen. Merparten av den 18 km långa ledningen kommer att förläggas med schaktfritt ledningsbyggande - metoder som innebär att man borrar ett hål där ledningen dras, i stället för att gräva. Den typen av ledningsbyggande ger ett minimum av påverkan på miljö, markytor och kringliggande verksamheter och genererar betydligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med att gräva ned ledningen. Totalentreprenaden för projektet ligger hos Styrud Ingenjörsfirma, som med över 30 års branscherfarenhet har både bredd och expertis på området.

 - Vi är givetvis mycket stolta över att få vara med i det här projektet, säger Styruds projektansvarige Görgen Johansson. Arbetsformen är intressant och omfattningen ger möjlighet att visa fördelarna de schaktfria metoderna innebär.

Projekt Bua överföringsledning är ett omfattande projekt som kommer att innebära stora fördelar för kommunen och dess invånare. Bygget startar i mitten av februari och har en budget på 177 miljoner kronor. Sommaren 2017 stängs Bua avloppsreningsverk och de nya ledningarna tas i drift.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Michael Fransson, projektledare VIVAB
Tel: 0757- 27 40 34

E-post: michael.fransson@vivab.info

Görgen Johansson, projektledare Styrud Ingenjörsfirma
Tel: 0706-95 86 33
E-post: gorgen.johansson@styrud.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Kategorier

  • schaktfritt ledningsbyggande

Regioner

  • Västra Götaland

Sedan 70-talet har avancerad borrning varit Styruds ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfri ledningsbyggnad, grundläggning och entreprenadborrning, brunnar för bergvärme och vatten samt gruvborrning och prospektering. Med kontor på 12 platser från Kiruna i Norr till Malmö i söder och Helsingfors i öst når vi snabbt och effektivt våra kunder.

Relaterat innehåll