Gå direkt till innehåll

Inbjudan till föreläsningsserie

Tid 13 Maj 2008 10:15 – 12:00

Plats Södra husen (D231), Frescati, Stockholms universitet

Textual puzzles in Herodotos (Grekiskaseminariet) Efter den nyutkomna utgåvan av Aristofanes för Oxford Classical Texts, har nu Wilson börjat rikta in sig på sitt nästa stora projekt: Herodotos. På seminariet, som riktar sig till forskare och studenter med goda kunskaper i antik grekiska, kommer olika problematiska textställen i Herodotos att diskuteras. De relevanta textavsnitten meddelas en vecka före seminariet. Tid: Tisdagen den 13 maj kl. 10.15–12.00 Plats: Södra husen (D231), Frescati, Stockholms universitet OBS Föreläsningarna hålls på engelska. För ytterligare information: Denis Searby, docent, institutionen för för italienska, franska och klassiska språk, tfn 08-16 30 44, e-mail denis.searby@klassiska.su.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Relaterat innehåll

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.