Gå direkt till innehåll

Inbjudan till pressträff med Institutet för internationell ekonomi (IIES)

Tid 1 Juni 2006 10:00 – 10:00

Plats Stockholms universitet, Södra Huset, ingång A, plan 8

Institutet för internationell ekonomi, med välkända forskare och debattörer som Assar Lindbeck, Lars Calmfors och Torsten Persson, har utvecklats till en av Sveriges mest kreativa forskningsmiljöer. För att sprida forskningsresultaten till en vidare krets inbjuder institutet till en pressträff kring några aktuella projekt som berör centrala samhällsekonomiska problem. Torsten Persson: Politisk konkurrens och ekonomisk tillväxt Mer intensiv politisk konkurrens kan leda till en mer tillväxtbefrämjande ekonomisk politik. Denna studie, som bygger på amerikanska data, visar att om ett dominerande partis maktmonopol bryts, kan den ekonomiska tillväxten öka markant. David Strömberg: Nyhetstorka och katastrofbistånd Om en naturkatastrof råkar sammanfalla med en spektakulär mediahändelse, som ett stort sportevenemang, blir biståndet mindre. Dessutom snedvrids biståndet genom att vissa katastrofer har högre nyhetsvärde: en översvämning måste ha 800 gånger fler dödsoffer än ett vulkanutbrott för att få samma täckning i de amerikanska TV-nyheterna. Jakob Svensson: Korruptionsbekämpning med hjälp av massmedia ger bättre skolor Många u-länder karakteriseras av ineffektivitet och korruption. I Uganda har man angripit problemen med nya metoder. Sedan tidningar börjat publicera siffror om anslag till olika skolor har mindre pengar försvunnit på vägen, vilket lett till bättre skolor. Martina Björkman: Torka och missväxt ökar könsklyftorna i Ugandas skolor Flickor i u-länder får inte bara mindre utbildning är pojkar. Flickornas skolgång är också mer känslig för svängningar i familjens inkomst. Efter torrperioder och missväxt sparar familjen in på utgifter genom att ta flickorna ur skolan  medan pojkarna får gå kvar. Fabrizio Zilibotti: The Unequal Effects of Economic Liberalization: Evidence from India. Beginning in the 1980s, India moved from central planning to freer markets. This had unequal effects across Indian states. In states where legislation provided a strong defense of worker rights, liberalization had a negative effect on growth. States with more flexible labor markets had a much more favorable development. Tid: Torsdagen den 1 juni kl 10:00-11:30 Plats: Stockholms universitet, Södra Huset, ingång A, plan 8 Anmälan till träffen senast 29/5. Var god meddela även om du önskar stanna på en enkel lunch med eftersnack. För anmälan och frågor: Annika Andreasson, tfn 08-16 29 24, e-post annika@iies.su.se För ytterligare information: www.iies.su.se

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Relaterat innehåll

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.