Gå direkt till innehåll
Först i Sverige med öppna universitetskurser

Nyhet -

Först i Sverige med öppna universitetskurser

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet är först ut i Sverige med att erbjuda ett antal kurser som är helt öppna för alla utan förkunskapskrav. Det sker i pilotprojektet Open Education där ett antal högskolekurser öppnas för alla intresserade. Kurserna följs sedan på distans, vilket ger studerande möjligheter att studera i sin egen takt.

Open Education är ett etablerat koncept i Storbritanien där Open University tillhandahåller öppen universitetsutbildning sedan 1969. I USA lanserar Massachusetts Institute of Technology, MIT, en liknande satsning med start den 5 mars. I Finland har universiteten gått samman och erbjuder öppna universitetskurser via en gemensam hemsida.

– Institutionen för data- och systemvetenskap erbjuder nu ett antal kurser inom ramen för ett pilotprojekt inom Open Education, berättar prefekt Love Ekenberg. Vi vill etablera universitetsutbildningar som är öppna för alla oavsett förkunskapskrav. Utbildningen är fri och man behöver inte registrera sig i traditionell mening.

För många är högskolestudier en omöjlighet – trots universitetens uppdrag att minska utbildningsklyftorna i det svenska samhället. Antalet platser är ofta begränsat, och förkunskapskraven utestänger stora grupper. Många har också problem att bedriva sina studier i en takt som förutsätts vid vanliga högskoleutbildningar. Genom att erbjuda öppna universitetskurser på distans ökar man tillgängligheten till högre utbildning för många fler.

– Här ska man kunna ta hela eller delar av en universitetskurs för att man tycker det är roligt eller behöver det i jobbet till exempel. Man kan dock inte få universitetspoäng för sina studier. Drivkraften är rent personlig, man tar en kurs för lärandets skull, berättar initiativtagaren Gunnar Wettergren som är forskare och enhetschef för enheten Flexibelt lärande på DSV.

Digitala klyftor
Ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige använder Internet mycket lite eller inte alls. Det handlar ofta om äldre personer eller människor som av ekonomiska eller praktiska skäl inte använder datorer eller Internet i någon större utsträckning. Två av kurserna som nu öppnas för alla syftar till att minska den digitala klyftan i samhället. Kursen Datakunskap ger en bred baskunskap om hur man använder datorer i vardagen, medan Digital inkludering och digitalt utanförskap vänder sig till dem som vill lära ut kunskapen om hur man använder datorer till andra.

– Vi riskerar att få ett utanförskap i samhället, där alla människor inte har samma tillgång information och nätbaserade tjänster, betonar Bengt Nykvist, kursledare för kurserna. Genom att följa kursen Datakunskap kan man få den nödvändiga basen att bygga vidare på.

En plattform för Open Education
DSV kommer att publicera kurser på denna plattform i takt med att de finns tillgängliga. Ambitionen är att så många kurser som möjligt skall finnas tillgängliga på detta sätt, öppna och fria. Inledningsvis drivs detta inom ramen för ett pilotprojekt under 2012. I utbildningsplattformen kommer studenterna att kunna självregistrera sig och ta del utav kurserna online.

– Detta är ett försök och ett pilotprojekt där vi kommer att etablera konceptet och se till att vi får en fungerande process kring den här typen av utbildningar, förklarar Gunnar Wettergren. Tanken är sedan att involvera andra institutioner och ge dem möjligheten att ge kurser via den här plattformen.

Tillgängliga kurser vid kursstart 1 mars
Datakunskap
Digital inkludering
Introduktion till programmering i Python
Fortsättningskurs i programmering i Python
Ledarskapskurser
Efficient software development with C# and .NET

För mer information kontakta gärna
Gunnar Wettergren – om satsningen i allmänhet
08-6747090
gunnarw@dsv.su.se

Bengt
Nykvist – om kurser i Datakunskap och Digital inkludering
08-161625
bennyk@dsv.su.se

Läs mer om Open Education på hemsidan:
http://open.dsv.su.se/ 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.