Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Unik seminarieserie skapar mötesplats för akademin och näringslivet kring IT-frågor

Bra IT-stöd har stor betydelse i affärslivet. I höstas höll Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet en unik seminarieserie för höga IT-chefer. Resultatet blev en ökad förståelse för hur IT-stödens utformning och funktion kan öka företagens konkurrenskraft. Därför får seminarieserien en fortsättning nu i maj.

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet avslutade nyligen en för Sverige ny och unik seminarieserie där akademin och näringslivet möttes för att diskutera teori och praktik inom IT- och verksamhetsstyrning.

– Det har varit mycket värdefullt för mig som koncernansvarig för IT och Processutveckling att få ta del av den senaste metodutvecklingen när det gäller samverkan mellan verksamheten och IT-funktioner. En annan positiv effekt av seminarieserien är att jag fått många värdefulla kontakter och ett aktivt bollplank i näringslivet kring dessa frågor, säger Fredrik Carpenhall, en av deltagarna i den nyligen avslutade seminarieserien.

Ett tiotal CIO:er (koncernansvariga IT-chefer) från främst verkstadsindustrin deltog i de fem heldagsseminarierna, som startade i oktober 2011.

– Det här är inte en traditionell utbildning, istället handlar det om att deltagarna ska lära av varandra med forskningen som ett ramverk. Målet är ge förutsättningar för att skapa en öppen dialog och ett konkret tanke- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna som har lång erfarenhet och sitter i toppen på sina företag, säger Jens Ohlsson, doktorand vid DSV och en av initiativtagarna tillsammans med bland annat Stefan Wernmo (då CIO) Sandvik Tooling och Björn Rosengren vid DSV.

Det övergripande målet har varit att öka konkurrenskraften hos de deltagande företagen genom att utveckla och tydliggöra IT-funktionens uppgift att skapa värde och stödja affärsprocesser inom alla delar i företaget. I Sverige har det hittills inte funnits något konkret utbyte eller sytematiska kontakter mellan näringsliv och akademin inom IT-området, på så här hög nivå.

– Det handlar helt enkelt om att kombinera det bästa av två världar och att skapa en bro mellan teori och praktik. Vi ska hitta konkreta sätt att tillämpa teorierna och sedan tillsammans analysera hur dessa kan användas i näringslivet. Det finns en stor win-win situation med ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv och akademi, framhåller Jens Ohlsson.

Den 10 maj startar vårens seminarieomgång. Antalet deltagare är begränsat till max 10 personer. Upplägget på vårens seminarieomgång blir ganska identiskt med premiärupplägget.

Under en av seminariedagarna kommer deltagarnas från omgång ett att få träffa deltagarna i omgång två, som nu börjat tillämpa de metoder som togs fram under höstens sammankomster. Det för att skapa en ännu intressantare verklighetsbaserad dialog.

– Vi vill inte ha för många deltagare eftersom vi vill ha öppna dialoger och aktiva ”rundabordssamtal”. Hela upplägget går ut på att vi lär av varandra. För mig som forskare är dessutom seminarierna en otroligt värdefull möjlighet att erhålla en bra grund för empiri, säger Jens Ohlsson.

Jens Ohlssons akademiska ambition är att skapa en metod BIIW, Business IT Improvement Web. Det handlar om en metod med ett antal grovanalytiska verktyg som kan hjälpa företag att integrera affär och IT på ett pragmatiskt och konkret sätt.

– Jag är mycket glad och nöjd över att jag fick möjlighet att delta i den första seminarieserien. Jag är övertygad om att vi i näringslivet har mycket att vinna på ett nära samverkan med universitetsvärlden när det gäller IT- och verksamhetsstyrning. Vi måste hela tiden lyfta och tydliggöra frågan om hur IT kan bidra till ett ökat värdeskapande i näringslivet om vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft, säger Fredrik Carpenhall.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Ohlsson doktorand på DSV, tel: 070-644 57 32
Fredrik Carpenhall, Senior Vice President, IT och Processer, Seco Tools, tel: 070-25 95 250

Mer om projektet: http://dsv.su.se/forskning/news/cio

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90