Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Universitetet ska hitta jobb åt utländska akademiker på Gotland

Den 25 april drar Stockholms universitet igång Korta vägen Gotland, en arbetsmarknadsutbildning med målet att synliggöra utländsk kompetens och förkorta etableringstiden på svensk arbetsmarknad.

För någon som invandrat till Sverige är det inte alltid lätta att komma in på arbetsmarknaden, även om man har en akademisk utbildning från sitt hemland. Stockholms universitet drar måndagen den 25 april, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, igång Korta vägen Gotland för att råda bot på just den situationen.

Hjälp att hitta påbyggnadskurser och praktikplatser

I ett land där sju av tio jobb tillsätts via kontakter kan även en högutbildad behöva hjälp med nätverket. För en akademiskt utbildad invandrare med uppehållstillstånd i Sverige finns nu möjligheten att söka till Korta vägen Gotland, en arbetsmarknadsutbildning på 26 veckor där Stockholms universitet kartlägger kompetens, hjälper att hitta påbyggnadskurser och letar upp en praktikplats inom personens utbildningsområde. I första omgången kommer åtta deltagare att genomgå programmet. Erfarenheterna från Stockholm, där universitetet genomfört utbildningarna sedan 2010 är att drygt 60 procent av deltagarna får jobb efter avslutad utbildning.
– Med tanke på att varje akademisk utbildad invandrare som går från arbetslöshet till arbete besparar samhället i snitt 720 000 kronor om året är den här typen av utbildning en extremt bra affär för oss alla, säger Magnus Bäckström, arbetsledare för Korta vägen Gotland. Det är bra för deltagarna, bra för skattebetalarna och bra för arbetsgivarna, som får tillgång till en pool av kompetens som inte är så vanlig i Sverige.

Första omgången av Korta vägen Gotland genomförs 26 veckor framåt på Campus Gotland i Visby.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning