Gå direkt till innehåll
Att vara vanlig kräver mycket jobb

Pressmeddelande -

Att vara vanlig kräver mycket jobb

Svenska småstadsungdomar som vill klä sig ”vanligt” måste kontinuerligt bevaka och uppdatera sin garderob, visar en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet. Att hålla sig inom ramarna för vad som anses normalt är ett ständigt pågående jobb. Inte heller är steget särskilt långt mellan ”mainstream” och ”subkultur”.

Emma Lindblad, forskare i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier, har både djupintervjuat ett antal svenska småstadsungdomar och analyserat deras garderober. Resultatet är studien Looking vanlig; neither too much nor too little - A study of consumption of clothing among mainstream youth in a Swedish small town” där slutsatserna är tydliga.

- Att vara vanlig beskrivs ofta som ett statiskt tillstånd, men så är det inte alls för de här ungdomarna, säger Emma Lindblad. Hur man ska se ut för att hålla sig inom ramarna för vad de tycker är normalt förändras hela tiden. Den som vill klä sig så att man inte sticker ut måste konstant jobba på sin stil.

En annan slutsats är att litteraturen som beskriver ungdomars klädstil i ”mainstream” kontra ”subkultur” är ofta alldeles för grov i sina generaliseringar. Dessa grupper kan ofta stilmässigt ligga mycket nära varandra, med endast små markörer som avskiljare.

- Ungdomsperioden beskrivs ofta som en tid att experimentera med sin identitet och vara fri, så på sätt och vis är det förvånande att önskan att vara vanlig var ett så starkt kulturellt ideal för gruppen och att det påverkade klädval så tydligt, fortsätter Emma Lindblad.

Andra resultat från studien omfattar till exempel berättelser om kulturella ideal för kvinnor som ansvariga för inte bara sin egen utan även familjemedlemmars klädkonsumtion, något som började långt innan de bildade egna familjer, och det tilltagande modeintresset hos unga män i svensk småstadsmiljö.

Mer information om ”Looking vanlig; neither too much nor too little - A study of consumption of clothing among mainstream youth in a Swedish small town” (samt hela avhandlingen att ladda ner som pdf) finns här:

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A936754&dswid=781

Kontakt:

Emma Lindblad

emma.lindblad@ims.su.se
+46 (0)736 836348
www.emmalindblad.com

Ämnen


Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Hos oss är drygt 64 000 studenter, 1 700 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskaplig och humanvetenskapliga området. www.su.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Relaterat material