Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Grundlärarutbildningen till Stockholms universitet

Idag beslutade Högskoleverket att ge Stockholms universitet examenstillstånd för alla tre inriktningar inom grundlärarexamen. Därmed kan samtliga fyra nya lärarutbildningar ges vid Stockholms universitet. Rektor Kåre Bremer välkomnar beslutet, men är kritisk till hur Högskoleverket har hanterat examensrättsprocessen.

– Vi välkomnar beskedet om att vi nu har samtliga fyra nya lärarutbildningar vidStockholms universitetoch ser fram emot att även fortsättningsvis utbilda framtidens lärare. Våra nya lärarutbildningar kommer att ges med den högsta möjliga kompetens universitetet har att erbjuda, säger rektorKåre Bremer.

I och med beslutet kan grundlärarprogrammet starta våren 2012, enbart en termin senare än planerat. De övriga tre nya programmen - förskollärarprogrammet, yrkeslärarprogrammet och ämneslärarprogrammet - startar redan i höst.

– Det här beskedet är även positivt för kommunerna i Stockholmsregionen, som dels samarbetar med universitetet i utbildningen, dels är framtida potentiella arbetsgivare för de nya lärarna, sägerKåre Bremer.

I vintras beviljadesStockholms universitetämneslärarexamen, förskollärarexamen och yrkeslärarexamen, men fick avslag på ansökan om grundlärarexamen på grund av att Högskoleverket ansåg sig inte ha ett tillräckligt underlag för att bevilja ansökan.

I dagarna har Sveriges universitets- och högskoleförbund presenterat en analys av Högskoleverkets hantering av examenstillståndsprocessen 2010. Analysen visar att processen inte levt upp till de krav på förutsägbarhet, jämförbarhet och transparens som Högskoleverket själv ställt upp och den samlade kritiken från lärosätena är massiv.Kåre Bremerhåller med om kritiken.

– Högskoleverkets hantering avStockholms universitets ansökan 2010 var inte acceptabel, i synnerhet som avslaget baserades på bristande information om universitetets planerade lärarutbildning i stället för konstaterade brister i själva utbildningen. I ett sådant läge borde Högskoleverket ha inhämtat kompletterande information. Universitetet välkomnar den förändring av Högskoleverkets organisation som regeringen nu aviserat i syfte att skärpa granskningsprocessen, sägerKåre Bremer.

Kontakt: Linnea Bergnehr, pressekreterare Stockholms universitet 0722-33 33 85
Länkt till SUHF:s rapport: http://www.suhf.se/web/examenstillstandlararutbildningar2011.aspx

Ämnen

Taggar

Regioner


Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90