Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nanoteknik och kamp mot dopning ämnen vid internationell kemikonferens

Kamp mot dopning, nanoteknik inom läkemedelsindustrin och en Nobelpristagare som flyttat gränserna för vad som kan studeras med mikroskop. Det är några av programpunkterna på en internationell kemikonferens vid Stockholms universitet kommande vecka.

Den 28 augusti – 1 september samlas cirka 500 forskare från hela världen i Aula Magna på Stockholms universitet för att delta i konferensen Euroanalysis2017 i regi av Svenska Kemisamfundet. Konferensen hålls vartannat år och det är europeiska kemisamfundet EUCheMS analytiska sektion som driver konferensserien. Nya forskningsresultat ska presenteras inom områden som mikro- och nanotillverkningsmetoder inom läkemedelsindustrin samt analys av dopningspreparat och av miljöfarliga ämnen.

Några talare:

Mario Thevis, professor vid German Sport University i Köln som utvecklar analysmetodik för att upptäcka dopning. Han leder arbetet för att hitta nya dopingpreparat vid European Monitoring Center for Emerging Doping Agents och är en av experterna som arbetar med ”förbjudna listan” av dopningspreparat för World Anti-Doping Agency. Mer information: www.cleancompetition.org/scientists-we-work-with/mario-thevis

Anja Boisen, professor i mikro- och nanoteknik vid Danmarks Tekniska Universitet. Hon leder bland annat forskningscentret IDUN – Intelligent Drug Delivery and Sensing Using Microcontainers and Nanomechanics. I forskningen använder hon avancerade mikro- och nanotillverkningsmetoder för att skapa förbättrad mätutrustning och metoder för att mer effektiv administrera läkemedel. Mer information: www.dtu.dk/english/service/phonebook/person?id=232&tab=2&qt=dtupublicationquery

Stefan Hell, professor och forskningsledare vid Max Planck-Institut für biophysikalische Chemie i Göttingen och chef för Deutsches Krebsforschungszentrum i Heidelberg. År 2014 var han en av tre forskare som tilldelades Nobelpriset i kemi för att ha förflyttat den undre gränsen för vad man tidigare trodde var möjligt att studera med optiska mikroskop. Mer information: www.mpibpc.mpg.de/hell

Lutgarde Buydens, professor i analytisk kemi och kemometri vid Radboud University i Nederländerna. Hon är en ledande forskare inom användandet av avancerade statistiska metoder för att utnyttja den enorma mängd information som moderna analysinstrument ger.

Marja-Liisa Riekkola, professor i analytisk kemi vid Helsingfors universitet. Hon utvecklar och applicerar avancerade separationstekniker på såväl biologiska frågeställningar som prover med relevans för miljöforskning.

Lo Gorton, professor vid Lunds universitet och en av de mest framgångsrika analytiska kemisterna i Sverige. Han belönas av Europeiska Kemisamfundet med en medalj för sina insatser inom elektrokemiska mättekniker och utvecklingen av kemiska sensorer.

Mer information för journalister:
Journalister är välkomna att lyssna på programpunkter vid konferensen. Möjlighet kan även finnas för intervjuer med enskilda talare. Intresseförfrågningar kring detta görs till Gunnar Thorsén, docent i analytisk kemi vid Stockholms universitet.
Kontaktuppgifter
: Gunnar.Thorsen@aces.su.se eller telefon 070-9594906.

Mer information om Euroanalytics2017: www.euroanalysis2017.se

Ämnen

Kategorier


Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.