Gå direkt till innehåll
Teresa Cerratto Pargman
Teresa Cerratto Pargman

Pressmeddelande -

Ny bok utvärderar digitaliseringen i skolan och levererar fem konkreta tips

Teresa Cerratto Pargman, Stockholms universitet, och Isa Jahnke, University of Missouri, är redaktörer och medförfattare till en ny antologi om digitaliseringen i skolan: Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. I 14 kapitel vill redaktörer och författare lyfta debatten från att handla om de digitala plattformarna som ett separat verktyg till deras plats i hela skolsystemet och undervisningens vardag.Boken kan sammanfattas i fem konkreta tips för politiker och skolledare:

1. Förstå lärarens vardag och hur digital teknik passar in

Mycket av litteraturen och många av studierna kring digitaliseringen av skolan behandlar digitala verktyg och deras möjligheter som ett separat projekt, utan att ta hänsyn till den undervisningsvardag som råder. Entusiaster pekar ofta på nya pedagogiska möjligheter, medan de utvärderingar som gjorts av svenska utrullningar av så kallade 1:1-försök – en enhet per elev – visar dels att man gravt underskattar den tid som lärare ägnar åt själva tekniken (handhavande, enklare support etc) och som måste tas från traditionell undervisning, men också på besvikelse hos lärare som upplever att högflyende visioner om vad den nya tekniken ska åstadkomma inte infriats. Tekniken i sig åstadkommer mycket lite förändring. Det krävs bestämt syfte och tydlig planering för hur tekniken ska hanteras, anpassas, och användas.

2. Digital teknik kan underlätta nya lärandeaktiviteter

En fallstudie av elever som fått designa ett eget virtuellt museum visar att projektet främjade såväl flera olika aspekter av digital kompetens som kritiskt tänkande och avancerade resonemang. Ytterligare exempel finns i boken: poängen är att undervisning med hjälp av digitala verktyg kan skapa helt nya inlärningsprocesser hos elever, men det är ingenting som kommer automatiskt. De etablerade undervisningspraktiker som finns i skolan idag förändras när nya arbetssätt, kompetenser, roller, processer och strukturer utvecklas och driver fram den digitala och kompetenta skolan.

3. Verktyg som inte är tänkta för undervisning kan skapa nya möjligheter för lärandet

Digitala plattformar som inte i första hand är tänkta för undervisning kan fungera utmärkt för att engagera elever. Flera exempel finns i boken, bland annat ett projekt där lärare använt sig av Pokemon GO för att skapa övningar i matematik. Det finns stora möjligheter att skapa arenor som är hybrider mellan undervisning och nöje.

4. Ta hänsyn till värderingar

Författarna menar att alltför lite uppmärksamhet ägnas åt att diskutera de värderingar som ligger bakom de verktyg, plattformar och policies som rullas ut i samband med digitalisering i skolan. Det kan gälla allt från enkla exempel som länkar till en video på internet som eleverna ska titta på, men som föregås av reklam som skolan saknar möjlighet att kontrollera, till mera subtila värderingar som reproduceras i policies och i undervisningsmaterial. Utveckling och design av digital teknik för skolan behöver därför också spegla skolans/läroplanens värderingar.

5. Vi behöver bättre utvärderingar

Författarna menar att det finns ett stort behov av att hitta metoder för att i större skala utvärdera hur digital teknik egentligen används i utbildningsmiljön och vilka konsekvenser den för med sig. Idag rullas digitala verktyg ofta ut under ett paraply av förhoppningar och ambitioner utan att vi på förhand har enats om hur effekterna ska mätas.


Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies finns att köpa inbunden eller som e-bok via Springer förlag:

https://www.springer.com/us/book/9783030107635

De fjorton kapitlen kan också köpas separat:

Introduction to Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies

Cerratto Pargman, Teresa (et al.)


Materiality, Learning, and Cognitive Practices: Artifacts as Instruments of Thinking

Säljö, Roger


Unpacking Emergent Teaching Practices with Digital Technology

Cerratto Pargman, Teresa


Exploring Representations of Classroom Practices Mediated by Information Communication Technologies (ICTs)

Landau, Mariana


Conditions for Teaching with Mobile Technology in the School Classroom

Håkansson Lindqvist, Marcia


Is the Tablet a Teacher or a Student Tool? Emergent Practices in Tablet-Based Classrooms

Mårell-Olsson, Eva (et al.)


WhatsApp with Science? Emergent CrossActionSpaces for Communication and Collaboration Practices in an Urban Science Classroom

Adams, Jennifer D.


“Wow” and Then What? Tablets in a Conservative Polish School: Mapping Emergent Teaching and Learning Practices in the Classroom

Kopciewicz, Lucyna (et al.)


Material Conditions of Collaborative Knowledge Construction: The Case of Monoplant

Mørch, Anders I. (et al.)


Orchestrating Learning as an Emergent Practice in the Use of Location-Based Games with Mobile Devices

Jaldemark, Jimmy (et al.)


The Impact of Materiality on the Design of Mobile, Augmented Reality Learning Environments in Non-formal, Outdoors Settings

Kyza, Eleni A. (et al.)


Emergent Digital Multiliteracy Practices at the Core of a Museum–School Partnership

Savva, Stefania


How the Materiality of Mobile Video Chats Shapes Emergent Language Learning Practices in Early Childhood

Waldmann, Christian (et al.)


Sociomaterial Configurations and Resources Supporting Observations in Outdoor Learning: Results from Multiple Iterations of the Tree Investigator Project

Toomey Zimmerman, Heather (et al.)


Implications for Deep Learning: Unpacking the Practice of Teaching and Learning with Technologies

Jahnke, Isa


Next Steps: Toward a Relational Mode of Thinking for Educational Technology

Cerratto Pargman, Teresa (et al.) 

För mer information, kontakta docent Teresa Cerratto Pargman på tessy@dsv.su.se

Ämnen


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.