Gå direkt till innehåll

Ämnen: Utbildning

Den mat som samlas in och delas ut av matnätverk är inte längre lönsam men ändå användbar ur näringssynpunkt. Men för att den inte ska bli matsvinn krävs tekniska lösningar som gör att maten når konsumenterna snabbt. Foto: Katie Berns

Interaktiv teknologi nyckeln till framgång för frivilliga nätverk

Digital teknik som gör det lätt för företag, individer och volontärer att nå varandra spelar en avgörande roll för framgången för dagens frivilligorganisationer. Det visar en ny avhandling i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet, där arbete för minskat matsvinn står i fokus. Avhandlingen bidrar med fem ”fallgropar” elle nyckelfrågor för den som vill skapa sociotekniska nätverk.

Visa mer

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.