Gå direkt till innehåll
Europeiska kemikaliemyndigheten undersöker PVC- och PVC-tillsatser
Europeiska kemikaliemyndigheten undersöker PVC- och PVC-tillsatser

Nyhet -

Europeiska kemikaliemyndigheten undersöker PVC- och PVC-tillsatser

På begäran av EU-kommissionen utarbetar europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) en utredningsrapport om PVC- och PVC-tillsatser. Initiativet syftar till att samla in information om potentiella risker för människors hälsa och miljön relaterade till PVC-tillsatser samt tillverkning och avfallshantering av PVC. Målet med utredningen är att analysera om ytterligare EU-omfattande regleringsåtgärder (utöver de åtgärder som redan finns) skulle vara nödvändiga.

I detta sammanhang inbjuder ECHA intresserade parter att lämna kommentarer, motiveringar och information om tillsatser i PVC och i alternativa plaster. Deadline för att lämna in synpunkter är 31.03.2023.

Detaljerad information finns på ECHAs webbplats:
https://echa.europa.eu/documents/10162/7d64f1d7-b29f-94ec-4477-9bcebf737a82
Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar: https://echa.europa.eu/sv/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/72201/term

Ämnen

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus är en del av iBinder Group.