Gå direkt till innehåll
Giftfri miljö: Kemikalieinspektionen slår fast att varor och material bör vara giftfria från början.

Nyhet -

Giftfri miljö: Kemikalieinspektionen slår fast att varor och material bör vara giftfria från början.

Kemikalieinspektionen har utfört sin årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. Kemikalieinspektionen slår fast att betydande framsteg har gjorts även om målet om en giftfri miljö inte nås under 2020. För att nå målet bedömer myndigheten att insatser inom tre områden bör stå i fokus:

  • Upphör användningen av särskilt farliga ämnen så förebyggs allvarliga skador på människor, djur och växter, skador som kan ge effekter under lång tid och med stor spridning.
  • Varor och material måste vara giftfria från början för att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet.
  • Den samlade exponeringen behöver minska under en människas hela liv, genom generationerna, för att skydda barns och ungdomars utveckling.

Läs hela rapporten här

Ämnen

Presskontakt

Lisa Elfström

Lisa Elfström

Presskontakt VD 013-36 30 75