Gå direkt till innehåll
Justering i SundaHus kriterier för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter - kronisk kategori 3

Nyhet -

Justering i SundaHus kriterier för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter - kronisk kategori 3

SundaHus justerar kriterierna för miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - kronisk kategori 3. Anledningen är både att miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - kronisk kategori 3 anses mindre farligt än övriga kategorier för miljöfarlighet enligt kemikalielagstiftningen samt för att underlätta för kunder att göra medvetna val.

Ändringen innebär att produkter med ämnen klassificerade som miljöfarliga med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3 inte längre leder till C- utan istället förhindrar en A-bedömning.

Förändringen kommer att beröra produkter med större mängder plast, t.ex. elinstallationsprodukter, andra elektronikprodukter med plasthöljen, belysningsarmaturer, textil- och plastgolv samt vissa ventilationsprodukter. I praktiken innebär de nya kriterierna (6.1.7) att vissa av dessa produkter kommer att få bättre bedömningar än enligt nuvarande kriterier (6.1.6).

De nya kriterierna 6.1.7 beräknas implementeras under april.

Läs mer om justeringen av kriterierna här. Nuvarande kriterier (6.1.6) finns här.

Eventuella synpunkter eller frågor angående justeringen i kriterierna skickas till jane@sundhahus.se senast den 7 april, 2021.

Ämnen

Relaterat innehåll

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus är en del av iBinder Group.