Skip to main content

Nu lanserar vi kriterier 6.1.5

Nyhet   •   Sep 02, 2019 08:09 CEST

Från och med den 2 september börjar vi att tillämpa kriterierna 6.1.5.

Nyheter i denna kriterieversion är följande:

  1. Hormonstörande ämnen från Chemsecs SIN-lista läggs till i databasen. Produkter med > 0,1% av dessa ämnen får C- precis som övriga hormonstörande ämnena. SIN List tillför 83 nya ämnen i databasen. Exempel på ämnen som tillkommer genom SIN-listan är: ftalater, tennorganiska föreningar, nonylfenol-derivat, klorparaffiner, PFOS-ämne m.fl.
  2. Produkter med större mängder polykarbonatplast (oftast omkring 4-5% beroende på polymerens innehåll av bisfenol A) får C+ om den inte har en godkänd restmonomerintyg. Restmonomerintyget går att nå på vår hemsida under ”För dig som är leverantör” och ”Dokument”. Detta kriterium implementeras vid årsskiftet för att ge leverantörer tid att samla in restmonomerintyg från sina underleverantörer. Exempel på produkter som berörs är främst elinstallationsprodukter (t.ex. uttag, täckram, strömbrytare och belysningsarmaturer).
  3. En justering av minimikravet för redovisning av produktinnehåll (se tabell 1 och 2 i kriteriedokumentet). För befintliga produkter har vi en övergångsperiod till mars 2020. Vi kommer dock att fortsätta att begära in kompletteringar för viktiga tillsatser som inte redovisas i produkter för att säkerställa en god kvalité av bedömningarna.
  4. Produkter med formaldehyd-innehållande material får C- (istället för C+) när de inte klarar E1-kraven eller när information om E1 saknas. Vi inför denna förändring eftersom E1 avser emissioner som sker vid bruksskedet och inte vid tillverkningsskedet (vilket C+ avser).

Vi kommer att automatiskt revidera stora delar av databasen under kommande veckan för att implementera punkt 1 och 4 ovan. Det innebär i praktiken att något fler produkter får C- pga. hormonstörande ämnen från SIN-Listan. Det kan också bli fler C+-produkter för de produkter som innehåller polykarbonat (tex armaturer, eluttag efter årsskiftet). Några produkter med formaldehyd kan komma att få C- istället för C+.

Vid frågor kontakta Jane Wigren: 013-36 30 77, jane@sundahus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.