Gå direkt till innehåll
Remiss av nya SundaHus-kriterier för produkter med elektronik

Nyhet -

Remiss av nya SundaHus-kriterier för produkter med elektronik

SundaHus utvecklar sina bedömningskriterier löpande i takt med de förändringar som sker inom lagstiftningen, forskningen och på marknaden samt i relation till tillgång på relevant information. Innan nya SundaHus-kriterier fastställs skickas de på remiss till bland annat kunder, myndigheter, forskare, miljöorganisationer, byggmaterialleverantörer och miljökonsulter. Nu är det dags för en kriterierevision och vi vill gärna samla in synpunkter från olika aktörer i branschen. I korthet innebär förslaget en ändring i hur elektronik i produkter bedöms.

Remissdokument hittar du här.

Deadline: Synpunkter tas tacksamt emot senast den 27 november, 2020.

Svar samt frågor om remissen skickas till:

Jane Wigren, epost: jane@sundahus.se, tel. 013-36 30 77.

Ämnen

Presskontakt

Lisa Elfström

Lisa Elfström

Presskontakt VD 013-36 30 75

Relaterade nyheter

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus i Linköping AB (publ) verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.