Gå direkt till innehåll
Svar till remittenter - SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.2
Svar till remittenter - SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.2

Nyhet -

Svar till remittenter - SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.2

SundaHus utvecklar sina bedömningskriterier löpande i takt med de förändringar som sker inom lagstiftningen, forskningen och på marknaden samt i relation till tillgång på relevant information. Innan nya SundaHus-kriterier fastställs skickas de på remiss till bland annat kunder, myndigheter, forskare, miljöorganisationer, byggmaterialleverantörer och miljökonsulter. I december 2022 skickade vi ut en remiss av SundaHus Miljödata bedömningskriterier 6.2, ändringar som inkluderas i remissen var:

  • Giltighetstid för bedömningar
  • Emissioner
  • Förändring av kriterium för Ofullständig dokumentation, bedömning möjlig för Icke kemiska produkter
  • Ny definition för produkter med elektronik

Vi har nu sammanställt våra svar på de frågor som kommit in samt förtydliganden och eventuella ändringar och vill tacka till samtliga som har skickat in synpunkter och frågor under remisstiden. Ni kan läsa SundaHus svar här.

Ämnen

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus är en del av iBinder Group.