Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Uppdaterade kriterier förtydligar SundaHus höga krav på dokumentation

SundaHus kvalitetssäkrade bedömningsprocess är en central del för att hålla den höga kvalitet på informationen i SundaHus Miljödata som alla, från byggmaterialtillverkare till fastighetsägare vill ha. En viktig del i processen är att dokument (till exempel byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad) och eventuell övrig information granskas i samband med bedömningar av produkter. I praktiken innebär det att bolagets kemister ofta begär in kompletteringar till den information som materialtillverkarna har skickat in. Denna princip har SundaHus länge arbetat enligt men nu har även en uppdatering av kriterierna skett för att förtydliga informationskraven i bedömningsprocessen.

Även några andra, mindre justeringar, har skett kriterierna. Följande delar har förändrats i SundaHus kriteriedokument:

  • Tabell 1: våra dokumentationskrav har förtydligats ytterligare
  • Hänvisning till riskfraser borttagna
  • C1 i tabell 2: ECHAs databas, C & L Inventory har lagts till som källa för PBT/vPVB-ämnen-ämnen under Villkor.
  • C1+ i tabell 2: etylenoxid tillagd som monomer för restmonomerintyg under Villkor.
  • A2 i tabell 2: ny information om villkoren för E0-klassificering för trämaterial

SundaHus kriterier har uppdaterats till version 6.1.4 och finns nu tillgängliga på vår webbplats.

Ämnen

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus i Linköping AB (publ) verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval.