Gå direkt till innehåll
Bild: SundaHus Miljödata är ett verktyg för att enkelt och strukturerat samla data om innehåll i byggnader över tid.
Bild: SundaHus Miljödata är ett verktyg för att enkelt och strukturerat samla data om innehåll i byggnader över tid.

Pressmeddelande -

Nu behövs bara ett system för att skapa en produktlista och digital loggbok vid Svanenmärkning av byggnader

Nu räcker det med att enbart använda SundaHus Miljödata för att skapa en produktlista och ”digital loggbok” enligt Svanens kriterier. Tidigare behövde använda produkter även registreras i Svanens Husproduktsportal. 

SundaHus Miljödata har nu dessutom fler funktioner som gör att arbetet med Svanenmärkning av byggnader blir enklare och mer tidseffektivt. Systemet hjälper till med att göra ganska komplexa kriterier lättare att förstå och genomföra i praktiken. Systemet tar bland annat hänsyn till varje projekts specifika miljökrav och visar omedelbart hur en produkt står sig i relation till just de kraven. Om en byggnad exempelvis ska Svanenmärkas så visas en grön tumme upp för alla produkter som klarar just de kriterierna. För de produkter som inte klarar kriterierna finns tydliga symboler och förklaringar till varför kriterierna inte uppnås.  

Utöver loggbok och produktlista ger systemet stöd i följande obligatoriska krav och poängkrav enligt Svanens kriterier: 

 • O14 Emissioner av formaldehyd
 • O15 Produktlista och loggbok över byggnaden
 • O16 Klassificering av kemiska produkter
 • O17 CMR-ämnen
 • O18 Konserveringsämnen i inomhusfärg och inomhuslack
 • O19 Konserveringsmedel i övriga kemiska produkter avsedda för inomhusbruk
 • O20 Övriga exkluderade ämnen
 • O21 Nanopartiklar i kemiska produkter
 • O22 Exkluderade ämnen i byggprodukter, byggvaror och material
 • O23 Nanopartiklar och antibakteriella tillsatser i byggprodukter och byggvaror
 • O24 Ytskikt på golv, tak och väggar
 • O26 Koppar i tappvattenledningar och som fasad- och takmaterial
 • P9 Miljömärkta byggprodukter och byggvaror
 • P10 Medvetna produktval

En längre beskrivning av hur SundaHus Miljödata ger stöd vid Svanenmärkning av byggnader finns här.

Är du beställare eller entreprenör och ska bygga Svanenmärkta byggnader? Kontakta SundaHus försäljningschef, Daniel Karlsson (daniel@sundahus.se), för offert av licens eller för mer information. 

Ämnen


SundaHus vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön. Bolaget erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Kontakter

Daniel Karlsson

Daniel Karlsson

Försäljningschef 013-36 30 93

Relaterat innehåll

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. SundaHus är en del av iBinder Group.