Pressmeddelande -

Beslut från Transportstyrelsen hindrar utvecklingen av bilpoolsbranschen

Transportstyrelsen har beslutat att gå emot Göteborgs stads linje att det är möjligt för kommuner att ge bilpooler dispens för stannaförbud, vilket därmed hindrar kommuner att utveckla fler platser för bilpooler. Beslutet beklagas av bilpoolsbranschen som kämpat i motvind, tillsammans med kommuner, för att etablera nya poolplatser.


– Det här beslutet innebär ett steg bakåt för bilpoolsbranschen. Det bromsar vår möjlighet att möta efterfrågan i storstäderna. Med tanke på miljön och trafiksituationen har vi inte råd att vänta - vi måste hitta vettiga lösningar nu, säger Peter Algurén, VD för Sunfleet.


Brist på poolplatser hindrar utvecklingen

Efterfrågan på bilpoolsplatser i storstäderna är större än tillgången på parkeringsplatser. Om branschen skulle få tillgång till fler attraktiva parkeringsplatser skulle fler medborgare bli medlemmar i en bilpool. Detta är kommunerna väl medvetna om, men kan inte skapa parkeringsytor för bilpoolsbilar av den enkla anledningen att det inte finns en juridiskt begrepp för bilpool, likt det gör för taxi, buss och färdtjänst. Det går alltså inte att anordna parkeringsplatser för bilpoolsbilar utan att bryta mot lagen. För att lösa detta krävs en definition och ett beslut vad som gäller för den definitionen.


Göteborg tolkade lagen annorlunda - utmanade synen på bilpooler

Göteborgs stad har arbetat aktivt med frågan i 10 år och kom på ett sätt att lösa frågan i våras. Trafikkontoret tolkade trafikförordningen annorlunda och införde stannaförbud på ett antal platser och gav dispens från förbudet för bilpoolsbilar. På så sätt har de kunnat erbjuda attraktiva platser för bilpooler på tre gator i centrala Göteborg där det inte finns bra alternativ på tomtmark.


Polismyndigheten i Västra götaland gjorde inte samma tolkning som Trafikkontorets jurister och anmälde detta till Länsstyrelsen som biföll Polismyndighetens anmälan, vilket ledde till att Göteborgs stad i sin tur överklagade ärendet till Transportstyrelsen i Västra Götaland. Nu har även Transportyrelsen beslutat att gå emot Göteborgs stads linje, vilket innebär att det fortfarande inte är möjligt för kommuner att införa undandtag för bilpooler.


Viktigt att regeringen inför en definition av bilpooler

Nu när Transportstyrelsen sagt nej till en ny tolkning av trafikförordningen är det viktigt att uppdatera lagrummet kring definitionen av bilpooler, menar Peter Algurén.


– Det saknas fortfarande en juridisk definition av bilpooler för undandtag kring parkering, likt taxi, buss och färdtjänst har. Alla vi pratar med är för möjligheten att kommuner ska kunna etablera bilpoolsplatser. Nu måste regeringen sätter ner foten tydliggöra detta med en lag, säger Peter Algurén.


För mer information

Peter Algurén, VD Sunfleet: 072-159 20 20

Anders Roth, miljöchef Göteborgs stad, trafikkontoret: 0706-69 98 96


Se även bakgrundsfakta om fallet i Göteborg:

http://www.mynewsdesk.com/se/sunfleet/pressreleases/goeteborg-tolkade-lagen-annorlunda-kan-modernisera-synen-paa-bilpooler-939164


Ämnen

  • Arbetsliv

Taggar

  • transportstyrelsen
  • göteborg
  • kollektiv konsumtion

Sunfleet är Sveriges största miljöbilspool med bilpooler på 37 orter i Sverige. Med mer än 830 bilar är Sunfleet norra Europas största bilpool. Sunfleet Carsharing är ägt  av Hertz biluthyrning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information besök gärna www.sunfleet.com

Relaterade nyheter