Pressmeddelande -

​Bil i pool ersätter fem privatbilar

En ny studie från analysföretaget Trivector visar att varje bil i bilpool ersätter fem privatbilar. Bara sett till Sunfleets befintliga medlemmar i Stockholm, Göteborg och Malmö motsvarar minskade bilar en parkeringsyta om 40 000 m2. Storstads- medlemmarna kör dessutom 890 000 mil mindre per år och släpper därmed ut 3200 ton mindre koldioxid.

Studien, som är gjord bland Sunfleets privatkunder i Stockholm, Göteborg och Malmö syftar till att utreda effekten av ett medlemskap i en bilpool. Sunfleet har närmre 32 000 medlemmar. Baserat på resultatet, bidrar de drygt 7 000 storstadsmedlemmarna med följande effekt:

  • Bilinnehavet minskar från i snitt 0,4 till 0,1 per hushåll efter ett medlemskap.
  • En poolbil ersätter fem privatbilar, vilket innebär att färre parkeringsplatser behövs. Det minskade bilbehovet motsvarar en yta om 40 000 m2 i de angivna storstäderna.
  • En bilpoolsanvändare kör mindre bil. För medlemmarna i Stockholm, Göteborg och Malmö innebär det 890 000 färre mil, vilket motsvarar minskat utsläpp om 3200 ton koldioxid

– Att bilpooler har en tydlig miljöeffekt visst vi, men med den här undersökningen har vi konkreta fakta på vad våra befintliga medlemmar i storstäderna betyder för miljö och trängsel. Det finns en stor potential kring bilpooler i storstäderna. Tänk att gå från 7 000 till 80 000 medlemmar, vilket inte är orealistiskt eftersom detta är ett relativt nytt fenomen. Då skulle vi kunna frigöra 400 000 m2, få bort 24 000 bilar på gatorna och släppa ut 9 000 ton mindre koldioxid, säger Peter Algurén, vd för Sunfleet.

Politiska hinder bromsar tillväxt
Trots att få är emot bilpooler finns det ett par hinder som bromsar tillväxten. I storstäderna är tillgången till attraktiva parkeringsplatser viktiga för att få fler att gå över från egen bil till bilpool. Men kommunerna kan inte avdela gatumark till bilpooler på samma sätt som man kan göra för t ex taxi och buss av den enkla anledningen att det inte finns en juridisk definition för bilpool. Med en sådan på plats skulle det bli mycket enklare att etablera fler pooler i innerstäderna.

Flyget, tåget, bussen och taxin betalar 6 procent i moms, men bilpooler betalar 25 procent. En sänkning av momsen till samma nivå som andra transportmedel skulle skapa en bättre ekonomisk möjlighet för expansion av bilpoolsaktörerna (som regel har har en tunn om ens någon marginal) och dessutom ge en tydlig signal att klimatsmarta trafiklösningar skall premieras. Samma sak när det gäller trängelskatten - om medborgarna säljer sin bil och är upp till 20-30 personer som delar på en bil – varför ska dessa då betala trängselskatt? Genom att undanta bilpooler från trängselskatt stimuleras användandet ytterligare.

Fakta om undersökningen
Trivector skickade ut enkäten till totalt 4 414 personer som enligt Sunfleets register varit medlemmar i högst 2 år och minst 2 månader. Det var 1 317 personer som svarade, varav 1 308 har varit medlemmar i minst 2 månader. Totalt sett har därmed 17 % av alla de som är aktiva medlemmar besvarat enkäten. Av de som fick enkäten var det 30 % som besvarade den.

För mer information

Peter Algurén, VD Sunfleet: 072-159 20 20
Sandra Ryberg, marknadschef Sunfleet: 072-159 20 60.


Om Sunfleet
Sunfleet är Sveriges största miljöbilspool med bilpooler på 41 orter i Sverige. Med mer än 1000 bilar är Sunfleet norra Europas största bilpool. Sunfleet Carsharing är ägt av Hertz biluthyrning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information besök gärna www.sunfleet.com

Om Trivector
Trivector Traffic hjälper sina kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Trivectior gör det genom konsultinsatser, forskning, utbildning och programvaror. Företagets tjänster och lösningar bygger på kunskap och kompetens, med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och forskningsresultat.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljöpolitik

Kategorier

  • bil
  • mobilitet
  • politik
  • kollektiv konsumtion
  • undersökning
  • trivector

Sunfleet är Sveriges största miljöbilspool med bilpooler på 40-tal orter i Sverige. Med mer än 1000 bilar är Sunfleet norra Europas största bilpool. Sunfleet Carsharing är ägt av Hertz biluthyrning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information besök gärna www.sunfleet.com

Relaterat innehåll