Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Creare Vivere lär av andra länder

En del i EU-projektet Creare Vivere - som drivs av Sunne kommun i nära samverkan med Torsby, Munkfors och Årjäng - är att ta in kunskap och erfarenheter från andra länder. För de värmländska kommunerna handlar det om att lyfta blicken och rusta sig för att möta omställningar och förändrade krav från medborgarna och omvärlden.

21-25 maj åker tre personer till Spanien: Ingmarie Lindkvist, förvaltningssekreterare, Munkfors kommun, Ann-Catrin Olsson, enhetschef inom hemtjänsten, Sunne kommun och Nynke de Jong, stadsarkitekt, Sunne kommun.

En dag tillbringar de hos Barcelona kommun där de får ta del av arbetet med strategin bakom Barcelonas tillgänglighetsplan för personer med fysiska handikapp och hur och var de genomfört dessa förändringar.

La Diputació de Barcelona är en myndighetsorganisation som ger råd och hjälper till att organisera den kommunala servicen. Dess främsta uppgift är att främja välfärd genom utveckling av skola, sjukvård, miljövård, social välfärd, stadsplanering med mera. Ett besök där ägnas åt strategin och implementeringen av samverkan mellan de olika kommunerna i Provinsen Barcelona. Fokus blir på områdena mänskliga rättigheter, mångfald och tillgänglighet.

Ett besök görs hos Sant Boi de Llobregats kommun - cirka 20 minuter utanför Barcelona. Det är en spansk kommun som liknar de karaktärsdrag som Sunne har. Under de senaste 10 åren har Sant Boi de Llobregat blivit tvungen att bemöta en helt ny situation med stor inflyttning av nya invånare med utomeuropeisk bakgrund. I den ekonomiska krisens spår måste de utnyttja all den kreativitet som finns bland de kommunanställda och medborgarna maximalt för att mildra krisen verkningar. Kommunen berättar om en transversal plan för detta som de utarbetat och jobbar med aktivt.

4-6 juni åker tre personer till Reggio Emilia i Italien, där vi även tidigare hämtat erfarenheter. Marianne Nilsson , delprojektledare Creare Vivere, Ulf S Olsson, förvaltningschef bildningsförvaltningen och Liz Silvergrund-Elfsberg, ny kostchef i Sunne kommun, besöker Gonzaga - Reggio, ett center där mat produceras för skolor och för hemkörning. Det blir också ett besök i en skola i Bagnolo in Piano som har ett internt kök. Representanterna åker också till en bondgård som odlar äpplen och ett lokalt parmesanmejeri i Scandiano som skolan köper in varor av.

Ett möte med Reggio kommuns skolstyrelse står på programmet samt ett besök på en grundskola för barn i åldern 11-14 år. Besöket handlar där främst om olika erbjudanden skolan har och hur ungdomarna väljer att fortsätta utbilda sig i Reggio.

- Det är viktigt att vi skaffar oss ny kunskap, får nya idéer och inspiration kring hur vi kan utveckla våra verksamheter för framtiden, säger Inga-Lill Lindqvist, projektledare för Creare Vivere.

Har du frågor kontakta gärna
Projektledare Inga-Lill Lindqvist, Creare Vivere
070-591 79 20, inga-lill.lindqvist@sunne.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creare Vivere är ett kompetensförsörjningsprojekt för Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs kommun

under perioden 1/2 2012-31/6 2014. Europeiska Socialfonden satsar närmare 12 miljoner kronor i syfte att ge de anställda i kommunerna den kompetens, självförtroende, trygghet och yrkesstolthet som krävs för att göra en bra arbetsinsats som tillgodoser våra framtida medborgare.

Syftet med projektet är att

• stärka de anställdas inflytande i arbetslivet

• utveckla organisationen genom utbildning

• ge de anställda möjlighet att skapa bestående förändringar

I projektet deltar 1300 anställda i Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs kommun. Just nu genomförs diskussioner med mixade fokusgrupper som följs av enkätundersökningar för att kartlägga kompetensbehov och förutsättningar för förändringsarbete hos medarbetare i kommunerna.

Alla medarbetare får genom projektet ta del av seminarier om jämställdhet, mångfald och kreativitet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nyheter från och evenemang i Sunne

Kontakter

Anneli Jansson

Anneli Jansson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sunne kommun 0565-164 14

Nyheter från Sunne

Kommunikation inom områdena:
Bo och leva,
Driva företag
Besöksnäring