Skip to content

Latest news

Contacts

Christina Lundbäck

Christina Lundbäck

Press contact Founder, Chief Sustainability Officer, Corporate Relations 070-868 88 26

Rent vatten för en hållbar framtid.

SurfCleaner designar, utvecklar och tillverkar världens första skimmer/separator-hybrider för insamling, separation och återvinning av föroreningar som flyter på vattenytan – olja, bensin, diesel, flytslam med mera.

SurfCleaner AB är ett företag i Inovacor-koncernen – ett utvecklingsföretag för produkter baserade på Dr. Stig Lundbäcks upptäckter om hur det mänskliga hjärtat utför pumpning och självreglering – en process han kallade DAPP (Dynamic Adaptive Piston Pump).

SurfCleaner hjälper vattenreningsverk med att komma tillrätta med problemet med 
flytslam och att öka sin biogasproduktion. Vi hjälper industrier med förorenat vatten att återvinna olja, diesel och bensin, så att de kan minska sina CO2-utsläpp med upp till 95%. Vi tar upp olja i hamnar, floder, sjöar, gruvor och oljegropar – så att vattnet blir rent efter många år av försummelse. Kommande modeller av SurfCleaner kommer också att bidra till att haven blir renare, genom att samla in plast och alger i floder, hamnar och kustområden, innan det flyter ut i världshaven. SurfCleaner kommer att bidra till renare vatten, betydligt minskade CO2-utsläpp, minskad energiförbrukning, ökad återvinning samt ökad alternativ energiproduktion – för en hållbar framtid!

SurfCleaner AB
Karlsbodavägen 39
16867 Bromma
Sverige