Skip to content
Sugbil tömmer oljeblandat vatten på Ragns-Sells anläggning i Högbytorp
Sugbil tömmer oljeblandat vatten på Ragns-Sells anläggning i Högbytorp

Press release -

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

Vattenreningsspecialisten SurfCleaner levererar två skimmer/separatorhybrider till Ragn-Sells. De kommer att fördubbla Ragn-Sells oljeåtervinningsgrad till nästan 100 procent. Den separerade oljan kan återanvändas och säljas, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin och kan öka Ragn-Sells intäkter .

Ragn-Sells är ett av Skandinaviens ledande företag inom avfallshantering, återvinning och miljö. Varje år hanterar anläggningen i Högbytorp ca 40 000 ton olja från verkstäder, hamnar och industrier.

Upp till 100 sugbilar i veckan

SurfCleaners skimmer/separatorhybrider, SCO 1000 och SCO 8000, är de första i sitt slag i världen. Nu kommer de att användas på Ragn-Sells anläggning Högbytorp, som tar emot fler än 100 sugbilar med oljeskadat vatten varje vecka.

"Vårt avtal med Ragn-Sells visar möjligheterna med SurfCleaners teknologi. Våra hybrider ger nästan hundraprocentig oljeavskiljning."

Johan Jubner, Vice President Nordic Sales, SurfCleaner

Framgångsrika tester på plats

Tester på Ragn-Sells anläggning visar att SurfCleaner SCO 1000 separerade 1000 liter olja/timme med nästan 100 procent återvinningsgrad. Tekniken ger markanta förbättringar, både jämfört med tidigare lösningar som använts på anläggningen och med andra lösningar, som bara har cirka 50 procent återvinningsgrad. SurfCleaners lösningar skapar intäktsmöjligheter genom att avskilja stora mängder olja, som kan säljas och exporteras – och bli en del av den cirkulära ekonomin.

"Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle, måste vi återanvända resurser som till exempel olja. Många vet inte att spillolja kan återvinnas, återintroduceras på marknaden och användas igen."

Mikael Hedström, CEO, Ragn-Sells Treatment & Detox.

Stärker den cirkulära ekonomin

SurfCleaners hybrider är några av de mest effektiva lösningarna på marknaden. SCO 1000 är portabel, helautomatisk, fjärrstyrd, bevisat effektiv och förbrukar bara 30W. Det är inte mer än en glödlampa, vilket ger både energi- och kostnadsbesparingar. SCO 8000 har kapacitet att separera olja på industriell skala, vilket minskar miljöpåverkan ytterligare.

"Det finns enorma möjligheter för vår teknik inom allt från industriell vattenrening, raffinaderier, pappersmassa- och textilindustrier till gruvor, tunnlar och andra infrastrukturprojekt. Vi kan också bidra vid oljeutsläpp och sanering av hamnar, stränder och kustremsor."

Mikael Andersson, CEO, SurfCleaner

Related links

Subjects

Categories


SurfCleaner designar, utvecklar och tillverkar världens första skimmer/separator-hybrider för 100 procents insamling, separation och återvinning av föroreningar som flyter på vattenytan – olja, bensin, diesel, flytslam, skräp, mikroplaster, alger, med mera.

SurfCleaner AB är ett företag i Inovacor-koncernen – ett utvecklingsföretag för produkter baserade på Dr. Stig Lundbäcks upptäckter om hur det mänskliga hjärtat utför pumpning och självreglering – en process han kallade DAPP (Dynamic Adaptive Piston Pump).

Press contacts

Mikael Andersson

Mikael Andersson

Press contact CEO 070-515 26 00
Johan Jubner

Johan Jubner

Press contact Vice President Nordic Sales 070-408 25 88

Rent vatten för en hållbar framtid.

SurfCleaner designar, utvecklar och tillverkar världens första skimmer/separator-hybrider för 100 procents insamling, separation och återvinning av föroreningar som flyter på vattenytan – olja, bensin, diesel, flytslam, skräp, mikroplaster, alger, med mera.

SurfCleaner AB är ett företag i Inovacor-koncernen – ett utvecklingsföretag för produkter baserade på Dr. Stig Lundbäcks upptäckter om hur det mänskliga hjärtat utför pumpning och självreglering – en process han kallade DAPP (Dynamic Adaptive Piston Pump).

SurfCleaner hjälper vattenreningsverk med att komma tillrätta med problemet med 
flytslam och att öka sin biogasproduktion. Vi hjälper industrier med förorenat vatten att återvinna olja, diesel och bensin, så att de kan minska sina CO2-utsläpp med upp till 95%. Vi tar upp olja i hamnar, floder, sjöar, gruvor och oljegropar – så att vattnet blir rent efter många år av försummelse. Kommande modeller av SurfCleaner kommer också att bidra till att haven blir renare, genom att samla in plast och alger i floder, hamnar och kustområden, innan det flyter ut i världshaven. SurfCleaner kommer att bidra till renare vatten, betydligt minskade CO2-utsläpp, minskad energiförbrukning, ökad återvinning samt ökad alternativ energiproduktion – för en hållbar framtid!

SurfCleaner AB
Torsgatan 11
11123 Stockholm
Sverige