Gå direkt till innehåll

Ämnen: Regionfrågor

Socialnämnden anmäler enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg

Socialnämnden anmäler enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg

Socialnämnden har anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg där en patient efter utskrivning fick en för hög dos paracetamol. Detta kunde ha lett till intoxikation och leversvikt. Bidragande faktorer var hög arbetsbelastning och bristande uppmärksamhet. Åtgärder har vidtagits för att förhindra liknande händelser. Kontakta Camilla Kindahl eller Marléne Andersson för mer information.

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden