Gå direkt till innehåll
SVEAB Anläggning erhåller etapp 1 för projekt KaVa

Nyhet -

SVEAB Anläggning erhåller etapp 1 för projekt KaVa

SVEAB Anläggning har erhållit etapp 1 för ”Kapacitetsförstärkning VA genom omledning”, kort kallat KaVa-projektet. Projektet syftar till att leda spillvatten från Täby park, Gribbylund och Arninge till den nya kopplingen på Käppalatunneln mellan Visinge och Ensta.

Uppdraget i etapp 1 sträcker sig från Viggbyholms industriområde i syd-öst till Käppalatunneln i Visinge i nord-väst. Entreprenaden innefattar utbyggnad av nya spillvattenledningar samt två pumpstationer. I uppdraget ingår även att bygga ut en del av Norrvattens dricksvattenssystem samt en ny kanalisation för Vattenfalls kommande högspänningsledning utmed Bergtorpsvägen.

Projektet beräknas pågå under ca 24 månader.

Beställare: Täby kommun

Klicka här för att läsa mer om KaVa-projektet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Johan Nilsson

Johan Nilsson

Presskontakt Affärsområdeschef Industri 070 458 76 91

VI SKAPAR TID, NYA VÄGAR OCH MÖJLIGHETER. VI ANLÄGGER FRAMTIDEN.

VI SKAPAR TID, NYA VÄGAR OCH MÖJLIGHETER. VI ANLÄGGER FRAMTIDEN.
SVEAB är ett av Sveriges mest väletablerade renodlade anläggningsföretag – utmaningar och spännande projekt har tagit oss hit. Koncernen består av stolta medarbetare som utvecklas och växer både som grupp och individer. Det som utvecklar oss är fler utmanande projekt inom anläggning. Det är kärnan i verksamheten och utgör grunden till vår yrkesstolthet. Vi anlägger framtiden.

SVEAB
Gustav III:s Boulevard 54
169 74 Solna
Sverige