Gå direkt till innehåll
SVEAB bygger pålbryggor i Norviks hamn

Nyhet -

SVEAB bygger pålbryggor i Norviks hamn

SVEAB Anläggning har erhållit uppdrag "Byggnation av kaj 2, Norviks Hamn".

Entreprenaden innebär uppförande av två stycken 12 x 24 meter breda pålbryggor med tillhörande pollarfundament för angöring av fartyg.

Planerade arbeten omfattar:

  • Muddring för avsett djup
  • Pålning för pålbryggor och pollarfundament
  • Betongarbeten ovan vattenyta
  • Utläggning av erosionsskydd i slänt
  • VA-arbeten
  • Förläggning av kanalisation för kraft
  • Masshantering av muddringsmassor på land
  • Undervattenssprängning

Beställare: Stockholms hamnar

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Tobias Andersson

Tobias Andersson

Presskontakt VD SVEAB SVEAB 070 458 76 50

VI SKAPAR TID, NYA VÄGAR OCH MÖJLIGHETER. VI ANLÄGGER FRAMTIDEN.

VI SKAPAR TID, NYA VÄGAR OCH MÖJLIGHETER. VI ANLÄGGER FRAMTIDEN.
SVEAB är ett av Sveriges mest väletablerade renodlade anläggningsföretag – utmaningar och spännande projekt har tagit oss hit. Koncernen består av stolta medarbetare som utvecklas och växer både som grupp och individer. Det som utvecklar oss är fler utmanande projekt inom anläggning. Det är kärnan i verksamheten och utgör grunden till vår yrkesstolthet. Vi anlägger framtiden.

SVEAB
Gustav III:s Boulevard 54
169 74 Solna
Sverige