Gå direkt till innehåll
SKÅP stämmer Stockholms stad efter ogrundad hävning av Årstaprojektet

Pressmeddelande -

SKÅP stämmer Stockholms stad efter ogrundad hävning av Årstaprojektet

Med anledning av publicitet i media kring projektet Årstafältet vill SKÅP (joint venture mellan SVEAB Anläggning och Keller Grundläggning) ge följande bakgrundsinformation och kommentar.

– SKÅP kommer inom kort att lämna in en stämningsansökan mot Stockholm stad. Bakgrunden är att vi inte har fått betalt för av Staden beställda, godkända och utförda arbeten på över 100 miljoner kronor. Vi kommer dessutom kräva skadestånd på grund av ogrundad hävning, säger Tobias Andersson, styrelseordförande SKÅP.

Nedanstående ger en kronologisk bakgrund till vad som har lett fram till beslutet om stämning:

2018 tilldelades SKÅP projektet Årstafältet och arbete inleddes.

2019 påpekade SKÅP vid ett flertal tillfällen omfattande brister i Stadens projektering. Dessa är dokumenterade och stärkta av extern expertis.

2020 stod stora delar av arbetena stilla på grund av bristerna i projekteringen.

2021 ger Staden SKÅP rätt i sak genom ett så kallat ”nollställningsavtal”. I avtalet, som undertecknades i juni 2021, får SKÅP rätt till 40 miljoner kronor i ersättning samt 19 månaders tidsförlängning. En förutsättning för avtalet var att Staden fick ordning på sin bristande projektering.

Det lyckades inte Staden med. Under hösten 2021 får SKÅP hela 500 reviderade ritningar på större förändringar av entreprenaden. 

Staden stoppar även driftsättning av en för projektet kritisk kulvertledning med hänvisning till att Stockholm Vatten ej godkänt övertagandet. Den egentliga orsaken var att brister i projekteringen medfört sättningar av kulvertledningen. 

2022 häver Staden utan grund avtalet med SKÅP.

För mer information, kontakta advokat Johan K Nilsson, juridiskt ombud för SKÅP. tfn 070 344 11 94, mail johan.k.nilsson@jkn.se

Relaterade länkar

Ämnen


VI SKAPAR TID, NYA VÄGAR OCH MÖJLIGHETER. VI ANLÄGGER FRAMTIDEN.

SVEAB är ett av Sveriges mest väletablerade renodlade anläggningsföretag – utmaningar och spännande projekt har tagit oss hit. Koncernen består av stolta medarbe­tare som utvecklas och växer både som grupp och individer. Det som utvecklar oss är fler utmanande projekt inom anläggning. Det är kärnan i verksamheten och utgör grunden till vår yrkesstolthet. Vi anlägger framtiden.

Kontakter

Tobias Andersson

Tobias Andersson

Presskontakt Koncernchef SVEAB 070 458 76 50

VI SKAPAR TID, NYA VÄGAR OCH MÖJLIGHETER. VI ANLÄGGER FRAMTIDEN.

VI SKAPAR TID, NYA VÄGAR OCH MÖJLIGHETER. VI ANLÄGGER FRAMTIDEN.
SVEAB är ett av Sveriges mest väletablerade renodlade anläggningsföretag – utmaningar och spännande projekt har tagit oss hit. Koncernen består av stolta medarbetare som utvecklas och växer både som grupp och individer. Det som utvecklar oss är fler utmanande projekt inom anläggning. Det är kärnan i verksamheten och utgör grunden till vår yrkesstolthet. Vi anlägger framtiden.

SVEAB
Gustav III:s Boulevard 54
169 74 Solna
Sverige