Skip to main content

Taggar

Drivmedel

bioenergi 34 förnybar energi 16 Drivmedel 16 bioenergitidningen 16 biokraft 12 koldioxidskatt 7 elproduktion 6 etanol 6 biobränsle 5 pellets 5 industri 5 koldioxidutsläpp 5 statistik 4 fjärrvärme 4 förnybart 4 elmia 3 kraftvärme 3 energi 3 Styrmedel 3 klimat 3 öppet brev 2 skogsindustri 2 biokraftplattformen 2 sifo 2 elcertifikat 2 fossil exit 2 utsläpp från trafik 2 skattebefrielse 2 iluc 2 biovärme 2 fossila bränslen 2 world bioenergy 2012 2 skatter 2 klimatåtgärder 2 transporter 2 miljöbilar 2 olja 2 supermiljöbilspremie 1 tpa 1 Elcertifikatsystemet 1 bioenergy international 1 facktidning 1 kjell andersson 1 bioel 1 hållbar bioenergi 1 beccs 1 förnybar elproduktion 1 indirekt markanvändning 1 perstorp ab 1 profu 1 biobränslescenarier 1 energikommissionen 1 annex 40 1 pelletsvärme 1 koldioxskatt 1 10-punktslista 1 10-punktlista 1 industrikonvertering 1 bio-CCS 1 konferens 1 Fjärr- och kraftvärme 1 klimatpolitik 1 eu-kommissionen 1 certifiering 1 klimatpåverkan 1 kollektivtrafik 1 vindkraft 1 mässa 1 el 1 energianvändning 1 kol 1 pelletsfabrik 1 förnyelsebart bränsle 1 iso 1 naturgas 1 policy 1 iea 1 utsläppsrätter 1 ibrahim baylan 1 energisystem 1 energiförsörjning 1 energiskatt 1 Svebio 1 miljövänlig produktion 1 standardisering 1 skogsindustrin 1 kvotplikt 1 carbon tax 1 markanvändning 1 pelletsproduktion 1 hållbarhetskriterier 1 flexifuel 1 sustainability day 1 world bioenergy 2010 1 förnybara drivmedel 1 miljöbilspremie 1 eleffekt 1 Visa alla taggar
Anläggningar med koldioxid från biomassa

Anläggningar med koldioxid från biomassa

Dokument   •   2019-04-26 09:25 CEST

Lista med över 23 massabruk och 15 kraftvärmeverk som producerar stora volymer biogen koldioxid som skulle kunna tas tillvara för bio-CCS. Listan bygger på Naturvårdsverkets utsläppsregister för 2017, och finns publicerad i Bioenergi nr 2/2019.

Bioenergis karta: Biovärme 2019

Bioenergis karta: Biovärme 2019

Dokument   •   2019-03-04 15:00 CET

Bioenergis karta "Biovärme 2019" visar 522 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. På kartan finns en lista med de 264 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick på kartan.

Bioenergis karta: Pellets i Sverige 2018

Bioenergis karta: Pellets i Sverige 2018

Dokument   •   2018-05-16 11:02 CEST

Pelletskartan visar alla 62 pelletsfabriker i Sverige med produktionsstatistik för 2017 samt kapacitet och produktionsmål för 2018.

Bioenergis karta: Biovärme 2018

Bioenergis karta: Biovärme 2018

Dokument   •   2018-03-13 16:13 CET

Kartan visar de 324 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Vi uppger den samlade mängden biobränsle, avfall och torv som tillförs de 314 största näten. På kartan har vi markerat totalt 520 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige.

Kostnaden för E85 i förhållande på bensin, 2005-2018

Skatten på E85 har tagits bort vid årsskiftet, och det är nu klart lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin för den som har en flexifuelbil. Det visar Svebios beräkning av prisrelationen mellan E85 och bensin.

Bioenergis karta: Biokraft i Sverige 2017

Bioenergis karta: Biokraft i Sverige 2017

Dokument   •   2017-09-11 14:14 CEST

Det finns 214 biokraftvärmeverk i drift och omkring 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2017. Bioenergis biokraftkarta inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, avfall och torv som bränsle. Den totala installerade effekten är cirka 4 000 MW.

Facts about Swedish bioenergy

Dokument   •   2017-08-21 10:03 CEST

Fakta om svensk bioenergi

Dokument   •   2017-08-21 09:33 CEST

Bioenergi i EU28

Dokument   •   2017-08-17 15:06 CEST

Andel bioenergi samt antalet dagar bioenergin räcker för att klara energiförsörjningen i respektive land. I Sverige 132 av årets 365 dagar. I Malta bara 4 dagar. Källa: Eurostat, bearbetning av AEBIOM.

Bioenergy – The Swedish experience

Bioenergy – The Swedish experience

Dokument   •   2017-06-27 10:57 CEST

Den tredje utgåvan av vår populära bok berättar historien om bioenergins framgång i Sverige. Hur det började och hur bioenergi används inom olika sektorer i det svenska samhället. Boken ger dig en översikt över hur biomassa produceras och skördas, och hur den förädlas till bränsle. Författaren Kjell Andersson är näringspolitisk chef på Svebio. Boken går även att beställa i tryckt form på svebio.se

Industriguiden – Från fossilt till förnybart 2017

Välkommen till den fjärde upplagan av Bioenergis Industriguiden. Läs om ekonomiska förutsättningar, goda exempel och hitta leverantörer för att uppgradera från fossilt till förnybart. Här finns bioenergilösningar för allt från uppvärmning till tekniskt krävande industriprocesser.

Bioenergis karta: Pellets i Sverige 2017

Bioenergis karta: Pellets i Sverige 2017

Dokument   •   2017-04-10 11:00 CEST

Bioenergis karta "Pellets i Sverige 2017" innehåller 63 pelletsfabriker i Sverige, inklusive pelletsproduktionen 2016 samt produktionsmål för 2017 för respektive fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme. Pelletsproduktionen i Sverige 2016 var cirka 1 738 580 ton jämfört med 1 662 525 ton 2015.

Bioenergis karta: Biovärme 2017

Bioenergis karta: Biovärme 2017

Dokument   •   2017-02-27 12:15 CET

Kartan visar de 292 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Vi uppger den samlade mängden biobränsle, avfall och torv som tillförs de 292 största näten. De mindre näten är markerade med en prick på kartan. På kartan har vi markerat totalt 510 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige. Alla siffror gäller 2015.

Tio steg för fossil exit - Öppet brev till ansvariga ministrar

Naturvårdsverket har publicerat statistik över utsläppen av klimatgaser. Den visar att utsläppen från trafiken planat ut, efter att ha minskat betydligt under åren 2007 – 2013, de år då biodrivmedel introducerades på bred front i Sverige. Vi tycker att det är angeläget att öka ansträngningarna för att genomföra en ”fossil exit” i trafiken och har gjort en 10-punktslista på åtgärder.

Tio steg för fossil exit  – Svebios förslag för transportsektorn

– Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar även ett öppet brev till ansvariga politiker.

Kollektivtrafiken i Blekinge län låg bäst till med hela 96,73 procent förnybara drivmedel 2016, på andra plats finns Stockholms län med 96,72 procent och på tredje plats Hallands län med 96,33 procent förnybart. Källa: FRIDA miljö- och fordonsdatabas, Svensk Kollektivtrafik. Staplarna visar fordonskilometer med förnybara bränslen i procent, fördelat på etanol, biodiesel och biogas samt totalt.

Biokraftkartan 2016

Biokraftkartan 2016

Dokument   •   2016-09-16 10:38 CEST

Det finns 209 biokraftvärmeverk i drift och drygt 20 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2016. Det visar Bioenergis uppdaterade biokraftkarta som inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle. Den totala installerade effekten är närmare 4 500 MW.

Industriguiden - Från fossilt till förnybart 2016

Industriguiden 2016 är på 32 sidor och går att läsa som e-tidning, pdf eller på papper. Mer information på www.bioenergitidningen.se

Pellets i Sverige 2016

Pellets i Sverige 2016

Dokument   •   2016-04-07 09:38 CEST

Bioenergis nya karta innehåller 65 pelletsfabriker i Sverige, pelletsproduktionen 2015 samt produktionsmål för 2016 för respektive fabrik. Den visar att pelletsproduktionen var cirka 1 662 525 ton 2015, jämfört med1 576 910 ton 2014. Det är en ökning med 5 procent. Produktionen av pellets 2015 motsvarade cirka 8,0 TWh energi, en ökning med 0,4 TWh jämfört med 2014.

Resultat av Sifos fråga om bioenergi 2016

Resultat av Sifos fråga om bioenergi 2016

Dokument   •   2016-02-17 09:30 CET

Resultatet av fråga till svenska folket: ”Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv sopor, biogas, etanol med mera”.