Skip to main content

Taggar

Drivmedel

Drivmedel 129 bioenergi 103 förnybar energi 69 etanol 62 biobränsle 57 koldioxidskatt 38 biokraft 36 koldioxidutsläpp 30 pellets 22 bioenergitidningen 21 elproduktion 19 kraftvärme 17 förnyelsebart bränsle 17 statistik 15 transport 13 transporter 12 elcertifikat 12 fjärrvärme 11 utsläppsrätter 10 skattebefrielse 10 EU 9 klimatpolitik 9 scb 9 fame 9 energikommissionen 8 energipolitik 8 miljöbilar 8 Styrmedel 8 Aebiom 8 hållbarhet 7 konferens 7 rapsdiesel 7 energiprognos 7 förnybart 7 Energimyndigheten 7 energi 7 bioenergy international 6 el 6 klimatmål 6 rme 6 flyg 6 överkompensation 6 energiskatt 5 gobigas 5 kvotplikt 5 flexifuel 5 iluc 5 klimat 5 elmia 5 vindkraft 5 årets bioenergidagar 5 Svebio 4 hållbarhetskriterier 4 pelletsproduktion 4 eu-kommissionen 4 flygbränsle 4 st1 4 Vattenfall 4 norge 4 sifo 4 bonus-malus 4 förnybar elproduktion 4 skogsindustrin 4 Jan Häckners bioenergistipendium 4 bioenergy 4 alliansen 3 world bioenergy 2010 3 energistatistik 3 arlanda 3 sweden 3 låginblandning 3 fortum 3 Karin Medin 3 renewable energy 3 värmepumpar 3 Elcertifikatsystemet 3 energiöverenskommelsen 3 world bioenergy 2012 3 elpriser 3 skatter 3 fossila bränslen 3 energiförsörjning 3 styrelsen 3 bioenergikonferens 3 ibrahim baylan 3 industri 3 Eurostat 3 European Bioenergy Day 3 förnybara bränslen 2 göteborg 2 jönköping 2 kollektivtrafik 2 energianvändning 2 eu-parlamentet 2 sjöfart 2 almedalen 2 ipcc 2 förnybar el 2 förnyelsebar energi 2 kärnkraft 2 fao 2 bioraffinaderi 2 tomas kåberger 2 e.on 2 elfordon 2 ethanol 2 värmeproduktion 2 sifoundersökning 2 naturvårdsverket 2 world bioenergy 2 eu kommissionen 2 stefan löfven 2 markanvändning 2 effekt 2 pelletsindustrins riksförbund 2 Söderenergi 2 Svebios Årsmöte 2 mål för förnybar energi 2 utsläppshandel 2 klimatnytta 2 world bioenergy association 2 förnybara drivmedel 2 swedavia 2 fossilfritt 2 subventioner 2 ed95 2 regeringsförklaringen 2 supermiljöbilspremie 2 pelletsanvändning 2 eu:s energiskattedirektiv 2 pelletsprisindex 2 åkergrödor 2 koldioxidlagring 2 bioenergimässa 2 beccs 2 utsläppsrättshandel 2 Uddevalla Energi 2 färdplan 2050 2 förnybartdirektivet 2 skattenedsättning 2 fff-utredningen 2 pelletsfabriker 2 eu:s statsstödsregler 2 låga elpriser 2 skatt på biodiesel 2 reduktionsplikt 2 Härjeåns Energi 2 Södra Cell Värö 2 Förnybartdirektiv 2 Carbon Pricing Leadership Coalition 2 CPLC 2 öppet brev 1 klimatavtal 1 EU-konsultation 1 renewable fuels 1 Polen 1 östersund 1 ​IEA Bioenergy Annex 39 1 stora enso 1 avskogning 1 valmanifest 1 perstorp 1 elbusspremie 1 närvärme 1 inlandsbanan 1 järnvägar 1 gröna bilister 1 kolkraft 1 skatteåterbäring 1 rapsolja 1 klimatåtgärder 1 valet 2010 1 de rödgröna 1 svensk kollektivtrafik 1 livsmedelsproduktion 1 sca 1 flygindustri 1 biopower 1 livsmedel 1 kol 1 statoil 1 världsbanken 1 emissions 1 ncc roads 1 holmen 1 budgetpropositionen 1 klimatneutralitet 1 klimatfrågan 1 electricity 1 sierra leone 1 kolkraftverk 1 standardisering 1 sven-erik bucht 1 konvertering 1 Jan Häckners bioenergipris 1 spillvärme 1 riksrevisionen 1 flygbranschen 1 oljeförbrukning 1 europa 1 miljöseminarium 1 sören wibe 1 flis 1 sydkorea 1 riksdagen 1 överkapacitet 1 studiebesök 1 statistics 1 fjärrvärmepriser 1 godstrafik 1 oljepris 1 finansdepartementet 1 Henrik Lundberg 1 värtaverket 1 energiteknik 1 boverket 1 nollenergihus 1 ånga 1 carbon tax 1 Bo Hektor 1 gin 1 solceller 1 export 1 statsstöd 1 bp 1 bonus/malus 1 hållbara drivmedel 1 gothenburg 1 restprodukter 1 andel av 1 drax 1 utsläpp 1 prognos 2010 1 tidningen bioenergi 1 pelletsexport 1 pelletskarta 1 Böta Kvarn 1 bindande hållbarhetsvillkor 1 energy 1 fasta biobränslen 1 el- och värmeproduktion 1 indirekta markeffekter 1 kritisk granskning 1 pumplagen 1 energisnålt byggande 1 ryckighet 1 långsiktiga styrmedel 1 elcertifikat. 1 gummiträd 1 alarmjournalistik 1 biobränsleimport 1 usa 1 invigning 1 flexifuelbil 1 falu energi & vatten 1 kopparberg 1 nationell handlingsplan 1 mål 2020 1 sänkt pris 1 reducerade utsläpp 1 minnesota 1 världskonferens 1 svebio 30 år 1 minskade klimatutsläpp 1 maya forsberg 1 jan häckners stipendium 1 upptag i skog 1 jti 1 Parisavtalet 1 skattehöjning 1 outsourcing 1 energigrödor 1 share of biodiesel 1 politik 1 gustav melin 1 växthusgasutsläpp 1 cortus 1 värtan 1 skog 1 Maria Wetterstand 1 world bioenergy award 1 ​Stora Biokraft- och Värmekonferensen 1 pyrolys 1 greenhouse gas emissions 1 Fortum Värme 1 arctic paper 1 Kontrollstation 2017 1 skattesänkning 1 Vinterpaketet 1 england 1 drivmedelsskatter 1 fossil exit 1 förmånsbilar 1 utsläpp från trafik 1 certifiering 1 åkerier 1 10-punktlista 1 passivhus 1 bioraffinaderier 1 pannor 1 vedpannor 1 iggesund 1 vatten- 1 budgeten 1 frukostseminarium 1 fossiloberoende 1 tallolja 1 Miljömålsberedningen 1 road traffic 1 markeffekter 1 halm 1 umeå 1 upphandling 1 lulucf 1 maud olofsson 1 bioenergikluster karlshamn 1 bioenergibranschen 1 laddhybrider 1 utsläppsmål 1 svenskt flyg 1 sverige 1 åsa romson 1 sas 1 industriföretag 1 carbon dioxide emissions 1 gemensam elcertifikatsmarknad 1 småhusuppvärmning 1 minskad oljeanvändning 1 australien 1 reducerat förmånsvärde 1 eleffekt 1 pelletseldning 1 förgasning av biobränslen 1 oljekris 1 dalkia 1 global energiförsörjning 1 livsmedelbranschen 1 solkraftvindkraft 1 klimatutsläpp 1 flexifuelbilar 1 uppvärmning av småhus 1 forskning 1 eu-mål 2020 1 träflis 1 nedsatt förmånsvärde 1 halm som biobränsle 1 cleantech 1 vårbudgeten 2011 1 elcertifikatpris 1 minimiskatt på koldioxid 1 eu-komissionen 1 tpa 1 tredjepartstillträde 1 bio-CCS 1 bostadsuppvärmning 1 utsläppsminskning 1 kortsiktsprognos 1 poet 1 baltikum 1 internationell tidskrift 1 anna-karin hatt 1 pelletspris 1 josé graziano da silva 1 prisreglering 1 mål för andel förnybart bränsle 1 kapacitetsutredningen 1 budgeten 2011 1 land-grabbing 1 nya ministrar 1 jetbränsle 1 åbro 1 investeringar i jordbruk 1 finansminister anders borg 1 pellet production 1 näranollenergihus 1 svebios konferens 1 vice vd i svebio 1 koldioxidskatten 1 klimatstyrmedel 1 samarbete med ryssland 1 doha 1 brandrisker 1 explosionsrisker 1 lastbilar 1 ScandiNAOS 1 ner300 1 andel av energianvändningen 1 sveriges energianvändning 1 vänsterpartiet 1 EU:s jordbrukspolitik 1 grön träda 1 ekologiska zoner 1 energiomställning 1 näranollenergibyggnader 1 energi- och klimatmålen 1 Ronneby Miljö & Teknik 1 svebios årsstämma 1 jan häckner-stipendiet 1 bioenergiforskning 1 addax 1 kräftvärme 1 elsystem 1 koldioxid 1 fossiloberoende fordonsflotta 1 eu:s mål om förnybar energi 1 träda 1 eu:s klimatpolitik 1 Anna Lundborg 1 cortus energy 1 skatt på etanol 1 eu:s energipolitik 1 pyrogrot 1 indirekt markanvändning 1 lennart ljungblom 1 facktidning för bioenergibranschen 1 pumplag 1 obligatorisk märkning 1 pelletskonferens 1 örtoftaverket 1 val2014 1 baylan 1 generatorer 1 Carbon dioxide tax 1 målet för förnybar energi 1 100 % förnybart 1 hedersmedlem 1 förnybarhetsrådet 1 back-loading 1 biobränslen från skogen 1 industrins energianvändning 1 energifabriken 1 industrikonvertering 1 fossilfri fordonsflotta 1 energikommission 1 kolförbränning 1 eus energipolitik 1 förnybarhetsdirektivet 1 nybyggnadsregler 1 eus energieffektiviseringsdirektiv 1 elbussar 1 2030-målen 1 eu:s energi- och klimatpolitik 1 elbil 1 EU:s direktiv om förnybar energi 1 statsstödsgodkännande 1 karlstad airport 1 world bioenergy 2014 1 fossilfria lantbruk 1 pelletspannor 1 ecodesigndirektiv 1 kvotsystem 1 profu 1 statsskog 1 Bioenergy Day 1 handel 1 kärnkraftsavveckling 1 maxvikt 1 majshalm 1 uddevall energi 1 miljöbonus 1 Bioenergy Europe 1 sunpine 1 flygskatt 1 statsstödsregler 1 näringslivets skatter 1 budgetförhandling 1 por-pac 1 skanska asfalt 1 liljeholmens stearinfabrik 1 statoil fuel & retail aviation 1 cop21 1 stockholm 1 koldioxutsläpp 1 global forum on food and agriculture 1 mjölkkris 1 Södra Cell Värö pulp mill 1 sänkt dieselskatt 1 bioflygbränsle 1 värö bruk 1 biokraftplattformen 1 marklund solutions 1 nordic baltic bioenergy 1 latgran 1 enerstena 1 energiunion 1 karolina norbeck 1 eus statsstödsregler 1 skatt på e85 1 laverstoke mill 1 thomas heatherwick 1 oljeanvändning 1 ets-systemet 1 neste 1 global statistik 1 pelletsvärme 1 växthusgser 1 skatt 1 liberia 1 elbilar 1 växthuseffekt 1 Visa alla taggar
Rekordminskning av biodrivmedel 2018

Rekordminskning av biodrivmedel 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 17:17 CEST

Andelen biodrivmedel av drivmedel för vägtransport räknat på energiinnehåll minskade från 20,8 procent 2017 till 19,1 procent 2018. Störst var minskningen för biodieseln HVO och totalt användes 16,4 TWh biodrivmedel. Det är en kraftig nedgång från de 19,1 TWh som användes rekordåret 2017. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

David Frykerås och Elin Ledskog är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

David Frykerås och Elin Ledskog är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 16:28 CEST

– Jag är fantastiskt glad för den här utmärkelsen. David och jag hade aldrig klarat att komma hit där vi är idag utan våra fantastiska medarbetare på Againity i Norrköping och de är alla en extremt viktig del för att vi ska kunna göra det vi gör. Jag vill också tacka de värmebolag som stått i framkant och vågat satsa på den här tekniken, sa Elin Ledskog vid prisutdelningen den 8 maj i Stockholm.

Stor potential för bio-CCS i Sverige – 38 orter med bäst förutsättningar

Stor potential för bio-CCS i Sverige – 38 orter med bäst förutsättningar

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 10:26 CEST

Sverige har en stor potential för att minska halten koldioxid i atmosfären genom bio-CCS. Det visar en sammanställning i tidningen Bioenergi. Omkring 30 miljoner ton koldioxid från biobränslen släpps ut från de 23 största massabruken och 15 största kraftvärmeverken. Att fånga in och lagra denna koldioxid skulle motsvara mer än hälften av de svenska utsläppen av växthusgaser.

​Nya miljöbilar visar att bonus-malus styr fel

​Nya miljöbilar visar att bonus-malus styr fel

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 11:34 CEST

Volvo garanterar att företagets bilar kan drivas med HVO100, ett rent miljöbränsle med mycket låg klimatpåverkan. Ford släpper en ny flexifuelbil som kan drivas med E85. Båda bilarna missgynnas i bonus-malus och beläggs med högre skatt än jämförbara bilar med sämre klimatprestanda.

​Kvotkurvan kan skärpas – det kommer att finnas bioflygbränsle

​Kvotkurvan kan skärpas – det kommer att finnas bioflygbränsle

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 13:05 CET

Svebio välkomnar de förslag som läggs av den statliga utredningen om främjande av biobränsle för flyget. Men Svebio framhåller att det kommer att finnas god tillgång på bioflygbränsle och att kvoten därför kan öka snabbare efter 2021 än vad som föreslås av utredningen.

Ogenomtänkt förslag om förbud mot fossila bilar

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 15:53 CET

Svebio är kritiskt till förslaget om att införa ett förbud mot bilar som drivs med bensin och diesel från 2030. Förslaget ingår i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, som presenterades härom dagen och som ska ligga till grund för en eventuell ny regering med Stefan Löfven som statsministern.

​Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

​Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 09:59 CET

– De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Tvärtom ska odlingsmark användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en del av lösningen på klimatfrågan, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 16:23 CET

​Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Detta ska leda till konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten.

​Svebio becomes partner of the Carbon Pricing Leadership Coalition

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:23 CET

Svebio has joined the international initiative Carbon Pricing Leadership Coalition as a strategic partner. CPLC promotes the pricing of carbon dioxide emissions in countries, regions and companies internationally. Svebio encourages other Swedish actors to participate in the global work to put a price on climate-harmful emissions by introducting carbon taxes or emission trading.

​Svebio blir partner till Carbon Pricing Leadership Coalition

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 08:00 CET

Svebio har anslutit sig till det internationella initiativet Carbon Pricing Leadership Coalition som strategisk partner. CPLC arbetar för att introducera prissättning av koldioxidutsläpp i länder, regioner och företag internationellt. Svebio uppmanar andra svenska aktörer att delta i det globala arbetet för pris på klimatskadliga utsläpp, främst genom att verka för införandet av koldioxidskatt.

​Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas  till 2025

​Produktion av biodrivmedel i Norden kan fyrdubblas till 2025

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 11:57 CET

Idag finns kapacitet att varje år producera cirka 12 TWh biodrivmedel i Norden. Det finns planer på att öka produktionskapacitet med ytterligare cirka 36 TWh biodrivmedel till totalt nästan 50 TWh biodrivmedel per år till 2025, visar tidningen Bioenergis sammanställning med 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:03 CEST

Welcome to Advanced Biofuels Conference in Gothenburg 18 – 20 September.

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 11:14 CEST

Välkommen till Advanced Biofuels Conference 18 – 20 september i Göteborg. På konferensen kan du stämma av läget för avancerade biodrivmedel och träffa de ledande aktörerna inom producerande bolag. De kan berätta om investeringar, marknadsutveckling och teknikutveckling.

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2018 08:00 CEST

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det sker idag, den 18 augusti. Fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe.

​Bonus-malus, ett styrmedel som styr fel för klimatet

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:45 CEST

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onödigt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 13:41 CEST

EU kommer att begränsa möjligheten att använda biodrivmedel från odlade grödor. Det är en viktig del av det reviderade direktivet om förnybar energi. Svebio kritiserar denna begränsning, som ger högre utsläpp från transportsektorn. Svebio ser positivt på att målet för förnybar energi 2030 har höjts till 32 procent. Det föreslagna regelverket för hållbara fasta biobränslen och biogas är också bra.

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:17 CEST

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en industri som använder 200 kubikmeter olja per år. – Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Det har aldrig varit så lönsamt att tanka E85 som nu, jämfört med bensin för den som har en flexifuelbil. Det mycket höga priset på bensin och diesel gör det extra förmånligt att fylla tanken med biodrivmedel. Det finns över 200 000 flexifuelbilar, som alltså kan tankas med bensin eller med E85.

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 11:02 CEST

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med 1,8 procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige.

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 13:47 CEST

Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.