Pressmeddelande -

Ogenomtänkt förslag om förbud mot fossila bilar

– Förslaget om att förbjuda bilar som kan drivas med bensin och diesel från 2030 i överenskommelsen mellan partierna är ogenomtänkt och bör inte genomföras. Minskningen av klimatpåverkan från vägtrafiken måste istället ske genom att fasa ut de fossila drivmedlen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio. Bilar som idag drivs med fossil bensin och diesel kan också tankas med rena biodrivmedel med mycket låg klimatpåverkan. En diesel som går på HVO100 är lika klimatsmart som en elbil.

– Överenskommelsen innehåller i övrigt många bra förslag. Särskilt bra är det att man nu försöker åstadkomma en samsyn kring avvägningen mellan naturvård och äganderätt i skogen, vilket ger en stabil grund för råvaruproduktionen för en växande bioekonomi, som både kan ge mer förnybara material och mer bioenergi.

– Bra är också att man tydligt tar ställning för en kvot för bioflygbränsle. Nu gäller det att följa upp med att fastställa kvoten och en tidplan för att få en fast grund för produktion av biobränsle till flyget.

– Bland de förslag som inte bör genomföras finns den nya avfallsförbränningsskatten. Det är ett miljöfarligt förslag. Många typer av avfall bör inte återvinnas: rivningsvirke är ofta behandlat med farlig färg, gamla plaster kan innehålla tungmetaller eller giftiga flamskyddsmedel. Det är bättre att de förbränns än att de går till återvinning. Avfallsskatten kommer att försämra konkurrenskraften generellt för fjärrvärmen som ger oss stora miljötjänster och göra det dyrare att utvinna energi ur sådant avfall som inte kan materialåtervinnas.

Läs mer om Svebios syn på de delar av överenskommelsen som berör bioenergin.

För ytterligare kommentarer, kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192

Ämnen


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 80
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör 070 276 15 78

Relaterade nyheter

Relaterade event