Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Risk att norsk vattenkraft slår ut svensk förnybar el

Det råder en mycket stor osäkerhet om vilka konsekvenserna blir av en gemensam svensk-norsk marknad för ”gröna elcertifikat”. Uppgifterna om hur mycket norsk vattenkraft som kan byggas ut på kort sikt varierar kraftigt. Risken är stor att relativt billig norsk vattenkraft slår ut svensk vindkraft och biokraft. Det framkom vid Svebios elcertifikatsdag, som hölls på Tekniska museet i Stockholm på torsdagen.

- Villkoren och konsekvenserna måste vara klarlagda innan det gemensamma systemet sjösätts. Annars är risken stor att investerarna drar sig tillbaka. Osäkerheten kan ge handlingsförlamning och långsammare utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. Det säger Gustav Melin, Svebios vd, i en kommentar.

- Den svenska regeringen måste tydligt markera att avsikten är att utbyggnaden av biokraft och vindkraft ska fortsätta i Sverige. Om det visar sig att nya norska vattenkraftverk tar hand om en alltför stor del av den gemensamma kvoten, måste man kunna höja kvoten eller kräva att norrmännen tar en större del av kostnaden. Annars blir slutresultatet att de svenska elcertifikaten i första hand används för att stödja en ensidig utbyggnad av norsk vattenkraft, som ofta är lönsam även utan särskilt stöd.

- Enligt min uppfattning måste sådana villkor finnas i avtalet mellan den svenska och den norska regeringen. En kontrollstation måste läggas in tidigt för att kunna korrigera om man hamnar fel.

Vid konferensen konstaterade flera talare att det svenska elcertifikatsystemet levererar det som utlovats – investeringarna ökar snabbt i förnybar elproduktion. Från 2003 till 2009 hade systemet gett en ökad förnybar elproduktion med drygt 11 TWh/år. Av detta är 5,5 TWh el i redan befintliga anläggningar 2003, och lika mycket el från nya anläggningar. Den ökade produktionen utgörs främst av biokraft och vindkraft.

Vid konferensen framkom också att den förnybara elproduktion som certifikaten ger har en prispressande effekt på marknaden. Elkunderna betalar avgifter för elcertifikaten, men tjänar också pengar på att ett ökat utbud av förnybar el sänker elpriset.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Anna Törner

Anna Törner

Presskontakt VD 070-298 69 36
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95
Johnny Kjellström

Johnny Kjellström

Presskontakt Näringspolitisk chef 072-148 28 70

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Kammargatan 22
111 40 Stockholm