Gå direkt till innehåll
Lisa Lindström, odlingschef på Svegro och Erik Fredlund från Codon Consulting utvärderar datainsamling från pilotprojektet på basilika.
Lisa Lindström, odlingschef på Svegro och Erik Fredlund från Codon Consulting utvärderar datainsamling från pilotprojektet på basilika.

Pressmeddelande -

Svegro skapar självförsörjning genom AI

Svegro har på kort tid beviljats sitt andra anslag för innovationsutveckling hos Vinnova – för att utveckla en storskalig digital odlingsplattform med integrerad AI-teknik. Syftet med plattformen är att automatisera övervakning och styrning av odling i växthus. Med hjälp av bilddatainsamling som kan bedöma grödors tillväxt och hälsa, vill Svegro göra det möjligt för inomhusodlare att minska sin energiförbrukning och skapa en mer effektiv livsmedelsproduktion.

Våren 2020 fick Svegro grönt ljus av Vinnova att starta upp ett pilotprojekt för AI-styrd odling i växthuset på Färingsö utanför Stockholm, tillsammans med konsultbolaget Codon Consulting. Under ett halvår genomfördes en omfattande studie på basilika med flera framgångsrika resultat. Bland annat kunde Svegro identifiera avvikelser i grödornas kvalitet och föreslå justeringar av odlingsklimat, allt för att säkra leveransförmåga vid önskat skördedatum. Nu tas nästa steg i projektet genom utvecklingen av ett storskaligt system för digital inomhusodling, som beräknas vara klart 2022.


– Pilotprojektet var väldigt lyckat och vi insåg tidig potentialen i att skala upp studien till en fullskalig odlingsplattform med integrerad AI-teknik. Det nya anslaget från Vinnova gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla en kostnadseffektiv, digital lösning med potential att underlätta produktionen för tusentals inomhusodlare, säger Oscar Rosdahl, vd på Svegro.
Idag importeras cirka 70 procent av den svenska konsumtionen av frukt och grönt, men efterfrågan på lokalt producerade livsmedel ökar ständigt. Inomhusodlare styr ofta sitt klimat med datorer och de har tillgång till omfattande odlingsdata, men analysen av datan sker manuellt i stor utsträckning, vilket tar tid med varierande resultat. Det tenderar att bli en belastning som förhindrar möjligheten att höja kvaliteten och effektivisera odlingsprocessen. Det vill Svegro vara med och ändra på.

– För att möta efterfrågan på lokala råvaror, krävs en kombination av en kostnadseffektiv och hållbar produktion, samt en slutprodukt som motsvarar konsumentens behov. Vår plattform bygger på modulär design, som gör det möjligt för växthusodlare att anpassa lösningen till sina befintliga system. Plattformen integrerar all datainsamling, övervakning och styrning, vilket resulterar i stora tidsmässiga och ekonomiska besparingar. AI-integrationen medför dessutom att en större mängd data kan jämföras och därmed bidra till bättre precision i produktionsstyrningen, säger Oscar Rosdahl.

AI-projektet är en fortsättning på Svegros digitala innovationsresa och blir en milstolpe i arbetet med att skapa tillväxt genom lokal produktion och självförsörjning. Svegro söker och utvecklar ständigt nya produkter och teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle och som gynnar hela branschen.

Ämnen

Kategorier


Svegro är ett svenskt familjeägt bolag med huvudkontor på Färingsö utanför Stockholm. Bolaget grundades 1960 och fokus på hållbarhet och innovation har skapat långsiktig framgång. Svegros vision är att skapa svenska gröna smaker i världsklass och detta uppfylls genom en hållbarhetsfokuserad fossilfri och innovativ växthusproduktion av färska örter och sallat, samt utveckling och förädling av svenska gröna smaker. Svegro omsätter ca 200 mkr och har ca 80 anställda.

Kontakter

Caroline Wetterstrand

Caroline Wetterstrand

Presskontakt Försäljnings- & Marknadschef

Det här är Svegro

Svegro är Sveriges ledande producent av färska örter, mikroörter och sallat. Odlingen sker ekologiskt i växthus på Färingsö utanför Stockholm. Bolaget grundades år 1960 och fokus på hållbarhet och innovation har skapat långsiktig framgång. Svegro har 80 medarbetare och omsatte 200 miljoner år 2022. För mer information, besök www.svegro.se.

Svegro AB
Torslundavägen 20
179 96 Svartsjö
Sweden