Gå direkt till innehåll
Svegros klimatmål har godkänts som Science Based Targets

Pressmeddelande -

Svegros klimatmål har godkänts som Science Based Targets

Svegro, Sveriges ledande producent av färska örter och sallat, har som ett av de första företagen i sin bransch fått sina klimatmål officiellt godkända av initiativet Science Based Targets (SBTi). Det innebär att Svegros mål vilar på vetenskaplig grund, är i linje med Parisavtalet och ska bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

Svegro har sedan företaget grundades år 1960 arbetat för att hushålla med resurser, så som vatten, energi, insatsvaror och förpackningar. Stor vikt har lagts vid att odla och transportera örter och sallat på ett skonsamt sätt för miljö, medarbetare och konsumenter. Därmed är klimat- och hållbarhetsarbetet djupt rotat i företaget och vetenskapligt baserade klimatmål en naturlig utveckling i det arbetet.

Svegros mål, antagna som Science Based Targets, är att minska redovisade utsläppsnivåer från år 2022 med 42 procent till år 2030 inom scope 1 och scope 2. I Svegros fall genereras dessa utsläpp främst från företagets energiförbrukning i form av uppvärmning och elektricitet.

Svegros mest prioriterade områden för att minska utsläppen på total nivå, inklusive scope 3, är transporter, energi och svinn.

- Att våra mål blir antagna som Science Based Targets är ett bevis på att vi är på rätt spår och verkligen kan bidra till lägre utsläpp. Vår främsta framgångsfaktor är våra medarbetare, som är engagerade och delaktiga, tar initiativ och vill förändra och förbättra i stort och smått. Det gör skillnad varje dag, säger Kristin Orrestig, vd på Svegro.

Svegro odlar ekologiska örter och sallat i innovativa och effektiva växthus på Färingsö utanför Stockholm. Närheten till vatten möjliggör cirkulär vattenförsörjning med eget vattenintag direkt från Mälaren. Närheten till staden och Sverige som marknad möjliggör effektiva transporter.

- Vi arbetar med ständiga förbättringar och vårt mål är att vara så långsiktiga och hållbara som vi bara kan när det gäller vår odling, förpackningar, material, transporter och våra medarbetare, säger Kristin Orrestig.

Kristin Orrestig, vd Svegro
Kristin Orrestig, vd Svegro, i växthuset på Färingsö

Mål, nuläge och väsentliga aktiviteter: Energi

  • Under den senaste 5-årsperioden har den totala energiförbrukningen sänkts med 20 % och elförbrukningen med 34 %. All energi Svegro använder till odling är 100 % fossilfri.
  • Investering i ett nytt klimatstyrningssystem gjordes år 2021 och även ett egenutvecklat AI-baserat system, AIGRO, som kontinuerligt övervakar odlingen med kameror som fotar grödorna. Bilderna analyseras i avancerade datamodeller vilket ger information om avvikelser i odlingen, till exempel storleksavvikelse, färgavvikelse eller skador på plantorna.
  • Genom användning av AIGRO i kombination med klimatstyrning blir det möjligt att optimera mängden energi som tillförs odlingen och säkerställa att plantorna når önskad kvalitet.
  • Investeringar i modern, energisnål belysning. Fortsatta tester med LED för att ytterligare minska energiförbrukningen.
  • Fortsatt arbetet med klimatstyrning och AIGRO vilket har gett positiv effekt på energiförbrukningen under våren.

Ämnen


Svegro är Sveriges ledande producent av färska örter, mikroörter och sallat. Odlingen sker ekologiskt i växthus på Färingsö utanför Stockholm. Bolaget grundades år 1960 och fokus på hållbarhet och innovation har skapat långsiktig framgång. Svegro har 80 ­­medarbetare och omsatte 200 miljoner år 2022.

Kontakter

Caroline Wetterstrand

Caroline Wetterstrand

Presskontakt Försäljnings- & Marknadschef

Det här är Svegro

Svegro är Sveriges ledande producent av färska örter. Odlingen sker ekologiskt i växthus på Färingsö utanför Stockholm. Bolaget grundades år 1960 och fokus på hållbarhet och innovation har skapat långsiktig framgång. Svegro har 75 medarbetare och omsatte 200 miljoner år 2023. För mer information, besök www.svegro.se.

Svegro AB

Torslundavägen 20
179 96 Svartsjö
Sweden