Gå direkt till innehåll
LB Optimal 161, en försäljningssuccé
LB Optimal 161, en försäljningssuccé

Pressmeddelande -

Försäljningsrekord under verksamhetsåret 19/20 för Svensk Husproduktion

Småhustillverkaren Svensk Husproduktion AB, med varumärket LB-Hus, redovisar försäljningsrekord för verksamhetsåret 19/20. Den ökade orderingången på närmare 40 %, jämfört med föregående verksamhetsår, ger framtidstro och är resultat av den utbyggda säljkår inom styckehus och de offensiva satsningar som genomförts inom grupphusutveckling och B2B-försäljning. Omsättningen under verksamhetsåret uppgick till 502 Mkr (570 Mkr) och rörelseresultatet till 17 Mkr (38 Mkr).

- Med stolthet kan jag konstatera att Svensk Husproduktion har levererat ännu ett rekordår, säger Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion. Omsättning och resultat är förvisso på en lägre nivå än föregående år, men genom offensiva satsningar och målmedvetet arbete har vi under det gångna året slagit försäljningsrekord, med stor marginal. Den totala orderingången uppgick till 770 Mkr, vilket är nästan 40 % högre än försäljningen under föregående verksamhetsår. Den minskade omsättningen och marginalen kan framförallt hänföras till den marknadsnedgång som skett under 2018 och 2019. Vår satsning inom grupphusutveckling och B2B-försäljning har belastat det ekonomiska resultatet under innevarande år, men samtidigt starkt bidragit till vår rekordförsäljning. Vi bygger för framtiden och med årets rekordförsäljning i ryggen går vi in i det nya räkenskapsåret med en mycket stark orderreserv.

Under det gångna året har en investeringsplan för fabrikens fortsatta utveckling beslutats och implementeringen påbörjats. Med masterplanen möjliggörs ökad kapacitet, höjd effektivitet samt en förbättrad arbetsmiljö för att skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats. Vi fortsätter även arbetet med att öka digitaliseringen. Inom vår tekniska avdelning har implementeringen av ett nytt CAD-system påbörjats, på säljsidan har en ny CRM-lösning utvecklats och vi tillämpar successivt allt mer av den funktionalitet och de möjligheter vårt nyligen installerade affärssystem erbjuder.

Svensk Husproduktion AB bildades 2012 och samma år förvärvades varumärket LB-Hus. Försäljning och antal anställda har mångdubblats sedan starten. Efter att i tre år i rad blivit utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri, blev företaget även utnämnt till Mästargasell under 2019. Varumärket LB-Hus är en pionjär i branschen och var bland de första att leverera prefabricerade trähus på ett enda kontrakt – det som kallas totalentreprenadkontrakt. I fabriken i Bromölla har det byggts LB-Hus i trä i över 60 år.

- Trots den, för stunden, osäkra ekonomiska utvecklingen i samhället, är min samlade bedömning att det finns gott om möjligheter på marknaden, och att utmaningarna trots allt är hanterbara, säger Stefan Holmberg. Sverige behöver fler bostäder, både småhus och lägenheter. Fortsatt utveckling av vårt erbjudande inom styckehus, tillsammans med ett ökat fokus på grupphusutveckling och B2B-försäljning, kommer att ytterligare stärka Svensk Husproduktion. Att erbjuda rätt produkt, på rätt ställe och till rätt pris, kommer att bli än viktigare framöver, och att erbjuda Mest hus för pengarna sammanfattar på ett bra sätt våra ambitioner. Med en mycket stark orderreserv siktar vi på att närma oss 1 miljard i omsättning inom kommande treårsperiod, och samtidigt öka lönsamheten.

Bromölla 2020-09-11

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Holmberg, VD

Tel. 0705-56 46 32

Mail: stefan.holmberg@svenskhusproduktion.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Husproduktion AB etablerades år 2012 då Profura AB förvärvade varumärkena LB-Hus och Nordiska hus, med huvudkontor och fabrik i Bromölla. Trähusfabriken i Bromölla är en av landets mest moderna, med en kapacitet på närmare 1000 hus per år. Stora delar av produktionen är automatiserad och investeringar görs kontinuerligt för att öka graden av industriellt byggande. Företaget sysselsätter ca 140 medarbetare, har anställd byggledning och arbetar i nära samarbete med entreprenörer och ledande materialleverantörer.

Svensk Husproduktion verkar inom tre affärsområden: Inom affärsområde Styckehus erbjuds privatkonsumenter nyckelfärdiga hus på totalentreprenad. Affärsområde Grupphus vänder sig till privatkonsumenter med färdigpaketerade lösningar med tomt och stycke-, rad- eller parhus och inom affärsområde B2B erbjuds professionella bostadsutvecklare prefabricerade byggsatser och i vissa fall även ett helt entreprenadåtagande.

Presskontakt

Anneli Johansson

Anneli Johansson

Presskontakt Koncernansvarig Hållbarhet, Marknad, Kommunikation 0703-69 97 61

Relaterat innehåll

En av Sveriges största småhustillverkare

Svensk Husproduktion AB är en svensk koncern som tillsammans med dotterbolagen LB-Hus AB, Trivselhus AB och Svensk Husproduktion Projekt AB är en av Sveriges största småhustillverkare. Bolaget har en omsättning på ca 2 miljard kronor och sysselsätter drygt 350 medarbetare. Tillverkning sker i två av Sveriges modernaste husfabriker, i skånska Bromölla och i småländska Landsbro.

Svensk Husproduktion AB
Box 67
295 21 Bromölla
Sverige